Son dönemde Havass'a rağbetin hızla artmasından sonra insanlar özellikle belli ihtiyaçlarını gidermek için belli zikirleri etüd etmeye başladılar. Tabii ki öncedende bu tür uygulamalar vardı ancak Türkiye'de majikal akım olarak Havass tercih edilir oldu. Havass'ın moda halini almasında belli yazarların, grup, forum etkinliklerinin etkisi ve İslam inancına eğilimli bir...
Tıp gelişmeden önce şifa için insanlar alternatif yöntemler ve tabii ki büyüye başvurmuşlardır. Bu yöntemler ister bâtıl olduğu düşünülsün ister mevcut yörenin inanış ve adetlerinden etkilensin binlerce yıldır uygulanmışlardır. Havass kitaplarında ise "benzer benzeri etkiler" düşüncesiyle türlü türlü reçeteler verilmiştir. Bu tarifler yazardan yazara farklılık gösterirler. Ama ortak özellikleri...
Havass ilminde harflerin ilmi olarak geçen Hurufu Mukatta olarak çalışmalarda kullanılan Arap harflerinin melek, hadim ve idmar tablosu aşağıdadır. ARAP HARFLERİNİN MELEK ,HADİM VE İDMARLARI (Türkçe okunuşları) HARF MELEĞİ HADİMİ İDMARI (GİZLİ FORMÜL) ا Elif İsrâfil Hetmehtelfiyâil Hedheyûn ,Şelhemîdin,Tamhalalaşin,Behleylahın ب Bâ Cebrâil Ceremheyâil Keşemşahın,Heylahın,Mehelşatın ج Cîm Kârkâil Telkatyâil Hedmahın,Heleşlahahın د Dâl Dardâil Sekmehyâil Heltafin,Mehlalahın,Şûiydin ,Şaşaltatin ه He Dûzyâil Afrayâil Zabhatin,Hemkîkin,Heştıyt'in و Vâv Zeftemâil Tûnyâil Mehdadûhin,Şelşemûhin,Berâhın ز Zây Serfâil Almaşyâil Ma'draşin,Hetâtimin,Mahetin ح Hâ Tenkefîl Tafyâil Helîhın ,Kemşelâtahın ط Tâ İsmâil Asteyâil Şemhetin ,Malşahın,Malhaşın ,Tamahın ي Yâ Serketâil Herdekıyl Damğiğin,Helhefin,Şûyidhın ك Kef Hurûzâil Şemhayâil Şafrudin ,Hemîtâ ,Hatşin ل Lâm Tâtâil Tahteyâil Ğağîtin ,Tehmaşin,Halaşedamin م Mîm Rûmâil Şerâhîl Hacemşatın,Kelityâtın,Medmadın ن Nûn Havlâil Sa'riyâil Şağîğin ,Dalhamin ,Bahîtin س Sîn Hemvâkîl Hetğîl Masta'in ,Atladin,Hıymin,Altalin ع Ayn Lûmâil Şarhîl Lahtamin,Ğadifin,Erzadin ف Fe Mîrahmâil Şatâtîl Kebtamin,Raztaşin,Hehıytin ص Sâd Ahcemâil Herdeyâl Şarûhın,Hemşin ق Kâf Atrâil Azkîl Ğadğasin,Talhiyâş ر Râ Emvâil Dehrâbîl Alaltafin,Almîhin, Dey'umin ش Şîn Hemzâil Hardiyâil Şatîfin ,Ka'iylin ت Te Azrâil Marğavîl Şehîrin ,Heğîlin ,Tûneş ث Se Mîkâil Canşiyâil Kederûs ,Ta'Matisin خ Hı Mehkâil Hemlîl Amutyârin ,Vâkişin, Râkişin,Dahûyatin ذ Zâl Ahrâil Rafa'yâil Alalamahasin,Sahda'in,Şehlatin ض Dâd Atkâil Kelğiyâil Yûhın,Rûhın,Emûşin,Tamlaşitin,Absû'in ظ Zâ Tûrâil Tarhayâil Hemyetyuvâşin, Ma'din,Maşatin غ Ğayn Lûğail Selkefîl Eş'talafin,Heyûtin ,Şatatafin, Kelkefafin   Hindibaba

Havass Nedir?

İslamda, büyücülük sistemi "Havass" olarak geçer. Geniş bir konu yelpazesi mevcut olmakla birlikte uzun bir yol ve ağır bir sistemdir. İncelendiğinde, oldukça da zorlu kurallara sahip bir ekol olduğundan bahsetmek gerekir. Havass ilmi eski dinlerin çeşitli öğretilerini almış bir ekoldür. Bu süreçte vefk, cifir, ebced, varlık celbi, yıldızname gibi ilim...
Havass kullanımı müslüman toplumlarında oldukça yaygındır. Toplumda büyünün kullanımı geniş bir alanda mevcuttur. Husumeti olanlar, kin kapanlar, birinin mutluluğunu istemeyenler, sevdiğini birini kendine bağlamak için büyü yaptıranlar mı dersiniz, her şekilde insanların kendi amaçlarına hizmet etmesi için büyücülere başvurduğu bir gerçektir. İslamda yasaklanmış olmasına rağmen kendilerine hoca diyen bu...

Bizi Takip Edin!

284BeğenenlerBeğen
14TakipçilerTakip Et
3TakipçilerTakip Et