Son dönemde Havass'a rağbetin hızla artmasından sonra insanlar özellikle belli ihtiyaçlarını gidermek için belli zikirleri etüd etmeye başladılar. Tabii ki öncedende bu tür uygulamalar vardı ancak Türkiye'de majikal akım olarak Havass tercih edilir oldu. Havass'ın moda halini almasında belli yazarların, grup, forum etkinliklerinin etkisi ve İslam inancına eğilimli bir...
Tıp gelişmeden önce şifa için insanlar alternatif yöntemler ve tabii ki büyüye başvurmuşlardır. Bu yöntemler ister bâtıl olduğu düşünülsün ister mevcut yörenin inanış ve adetlerinden etkilensin binlerce yıldır uygulanmışlardır. Havass kitaplarında ise "benzer benzeri etkiler" düşüncesiyle türlü türlü reçeteler verilmiştir. Bu tarifler yazardan yazara farklılık gösterirler. Ama ortak özellikleri...
Havass ilminde harflerin ilmi olarak geçen Hurufu Mukatta olarak çalışmalarda kullanılan Arap harflerinin melek, hadim ve idmar tablosu aşağıdadır.ARAP HARFLERİNİN MELEK ,HADİM VE İDMARLARI (Türkçe okunuşları)HARF MELEĞİ HADİMİ İDMARI (GİZLİ FORMÜL)ا Elif İsrâfil Hetmehtelfiyâil Hedheyûn ,Şelhemîdin,Tamhalalaşin,Behleylahınب Bâ Cebrâil Ceremheyâil Keşemşahın,Heylahın,Mehelşatınج Cîm Kârkâil Telkatyâil Hedmahın,Heleşlahahınد Dâl Dardâil Sekmehyâil Heltafin,Mehlalahın,Şûiydin ,Şaşaltatinه He Dûzyâil Afrayâil Zabhatin,Hemkîkin,Heştıyt'inو Vâv Zeftemâil Tûnyâil Mehdadûhin,Şelşemûhin,Berâhınز Zây Serfâil Almaşyâil Ma'draşin,Hetâtimin,Mahetinح Hâ Tenkefîl Tafyâil Helîhın ,Kemşelâtahınط Tâ İsmâil Asteyâil Şemhetin ,Malşahın,Malhaşın ,Tamahınي Yâ Serketâil Herdekıyl Damğiğin,Helhefin,Şûyidhınك Kef Hurûzâil Şemhayâil Şafrudin ,Hemîtâ ,Hatşinل Lâm Tâtâil Tahteyâil Ğağîtin ,Tehmaşin,Halaşedaminم Mîm Rûmâil Şerâhîl Hacemşatın,Kelityâtın,Medmadınن Nûn Havlâil Sa'riyâil Şağîğin ,Dalhamin ,Bahîtinس Sîn Hemvâkîl Hetğîl Masta'in ,Atladin,Hıymin,Altalinع Ayn Lûmâil Şarhîl Lahtamin,Ğadifin,Erzadinف Fe Mîrahmâil Şatâtîl Kebtamin,Raztaşin,Hehıytinص Sâd Ahcemâil Herdeyâl Şarûhın,Hemşinق Kâf Atrâil Azkîl Ğadğasin,Talhiyâşر Râ Emvâil Dehrâbîl Alaltafin,Almîhin, Dey'uminش Şîn Hemzâil Hardiyâil Şatîfin ,Ka'iylinت Te Azrâil Marğavîl Şehîrin ,Heğîlin ,Tûneşث Se Mîkâil Canşiyâil Kederûs ,Ta'Matisinخ Hı Mehkâil Hemlîl Amutyârin ,Vâkişin, Râkişin,Dahûyatinذ Zâl Ahrâil Rafa'yâil Alalamahasin,Sahda'in,Şehlatinض Dâd Atkâil Kelğiyâil Yûhın,Rûhın,Emûşin,Tamlaşitin,Absû'inظ Zâ Tûrâil Tarhayâil Hemyetyuvâşin, Ma'din,Maşatinغ Ğayn Lûğail Selkefîl Eş'talafin,Heyûtin ,Şatatafin, Kelkefafin Hindibaba

Havass Nedir?

İslamda, büyücülük sistemi "Havass" olarak geçer. Geniş bir konu yelpazesi mevcut olmakla birlikte uzun bir yol ve ağır bir sistemdir. İncelendiğinde, oldukça da zorlu kurallara sahip bir ekol olduğundan bahsetmek gerekir.Havass ilmi eski dinlerin çeşitli öğretilerini almış bir ekoldür. Bu süreçte vefk, cifir, ebced, varlık celbi, yıldızname gibi ilim...
Havass kullanımı müslüman toplumlarında oldukça yaygındır. Toplumda büyünün kullanımı geniş bir alanda mevcuttur. Husumeti olanlar, kin kapanlar, birinin mutluluğunu istemeyenler, sevdiğini birini kendine bağlamak için büyü yaptıranlar mı dersiniz, her şekilde insanların kendi amaçlarına hizmet etmesi için büyücülere başvurduğu bir gerçektir. İslamda yasaklanmış olmasına rağmen kendilerine hoca diyen bu...

Bizi Takip Edin!

302BeğenenlerBeğen
38TakipçilerTakip Et
3TakipçilerTakip Et