Adaçayı tütsüsü, negatif enerjiyi kovma, arındırma gibi bir çok  ruhani uygulama için kullanılır. Adaçayı tütsüsü, negatif enerjiden kurtarır ve her şeyi dengeye getirir. Adaçayı  bu amaç için en yaygın kullanılan türdür. Adaçayı, Lamiaceae (Ballıbabagiller) familyasına ait, Salvia cinsini oluşturan, kokulu ve şifalı bir bitkidir. Ülkemizde daha çok Akdeniz bölgesinde yetişmektedir. Yaprakları sivri ve...
Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, ya da bilinen adıyla Paracelsus, şüphesiz ki 16.yüzyılın en büyük simyacısıdır. Gerek mucizevi tedavileri ile tıp bilimine yaptığı katkılarla, gerek simya çalışmaları ve çeşitli okült konularda yazdığı kitaplarla tarihe ismini altın harflerle yazdırmıştır. Öyle ki takipçileri ona Alman Hermesi, Ölümsüz İsim, Kutlu Theophrastus...
Dans insanlığın başından beri varlığını sürdüren kadim ezoterik itikatlar ve öğretiler içerisinde kendisine hep çok özel bir yer tutmuştur. Her ne kadar dışarıdan bu öğretilerin içerisini gözlemlemek öğretinin dışındaki  insanlar tarafından kolay olmasa bile gözlemleneni idrak etme aşamasında kişiyi bir yanlış anlaşılmalar dizisine sürükleyebilir. Lakin ezoterik dans teknik olarak...
Son dönemde Havass'a rağbetin hızla artmasından sonra insanlar özellikle belli ihtiyaçlarını gidermek için belli zikirleri etüd etmeye başladılar. Tabii ki öncedende bu tür uygulamalar vardı ancak Türkiye'de majikal akım olarak Havass tercih edilir oldu. Havass'ın moda halini almasında belli yazarların, grup, forum etkinliklerinin etkisi ve İslam inancına eğilimli bir...
Tıp gelişmeden önce şifa için insanlar alternatif yöntemler ve tabii ki büyüye başvurmuşlardır. Bu yöntemler ister bâtıl olduğu düşünülsün ister mevcut yörenin inanış ve adetlerinden etkilensin binlerce yıldır uygulanmışlardır. Havass kitaplarında ise "benzer benzeri etkiler" düşüncesiyle türlü türlü reçeteler verilmiştir. Bu tarifler yazardan yazara farklılık gösterirler. Ama ortak özellikleri...
Havass ilminde harflerin ilmi olarak geçen Hurufu Mukatta olarak çalışmalarda kullanılan Arap harflerinin melek, hadim ve idmar tablosu aşağıdadır. ARAP HARFLERİNİN MELEK ,HADİM VE İDMARLARI (Türkçe okunuşları) HARF MELEĞİ HADİMİ İDMARI (GİZLİ FORMÜL) ا Elif İsrâfil Hetmehtelfiyâil Hedheyûn ,Şelhemîdin,Tamhalalaşin,Behleylahın ب Bâ Cebrâil Ceremheyâil Keşemşahın,Heylahın,Mehelşatın ج Cîm Kârkâil Telkatyâil Hedmahın,Heleşlahahın د Dâl Dardâil Sekmehyâil Heltafin,Mehlalahın,Şûiydin ,Şaşaltatin ه He Dûzyâil Afrayâil Zabhatin,Hemkîkin,Heştıyt'in و Vâv Zeftemâil Tûnyâil Mehdadûhin,Şelşemûhin,Berâhın ز Zây Serfâil Almaşyâil Ma'draşin,Hetâtimin,Mahetin ح Hâ Tenkefîl Tafyâil Helîhın ,Kemşelâtahın ط Tâ İsmâil Asteyâil Şemhetin ,Malşahın,Malhaşın ,Tamahın ي Yâ Serketâil Herdekıyl Damğiğin,Helhefin,Şûyidhın ك Kef Hurûzâil Şemhayâil Şafrudin ,Hemîtâ ,Hatşin ل Lâm Tâtâil Tahteyâil Ğağîtin ,Tehmaşin,Halaşedamin م Mîm Rûmâil Şerâhîl Hacemşatın,Kelityâtın,Medmadın ن Nûn Havlâil Sa'riyâil Şağîğin ,Dalhamin ,Bahîtin س Sîn Hemvâkîl Hetğîl Masta'in ,Atladin,Hıymin,Altalin ع Ayn Lûmâil Şarhîl Lahtamin,Ğadifin,Erzadin ف Fe Mîrahmâil Şatâtîl Kebtamin,Raztaşin,Hehıytin ص Sâd Ahcemâil Herdeyâl Şarûhın,Hemşin ق Kâf Atrâil Azkîl Ğadğasin,Talhiyâş ر Râ Emvâil Dehrâbîl Alaltafin,Almîhin, Dey'umin ش Şîn Hemzâil Hardiyâil Şatîfin ,Ka'iylin ت Te Azrâil Marğavîl Şehîrin ,Heğîlin ,Tûneş ث Se Mîkâil Canşiyâil Kederûs ,Ta'Matisin خ Hı Mehkâil Hemlîl Amutyârin ,Vâkişin, Râkişin,Dahûyatin ذ Zâl Ahrâil Rafa'yâil Alalamahasin,Sahda'in,Şehlatin ض Dâd Atkâil Kelğiyâil Yûhın,Rûhın,Emûşin,Tamlaşitin,Absû'in ظ Zâ Tûrâil Tarhayâil Hemyetyuvâşin, Ma'din,Maşatin غ Ğayn Lûğail Selkefîl Eş'talafin,Heyûtin ,Şatatafin, Kelkefafin   Hindibaba
Tütsüler konusunda bir de antik mısırda rahiplerin tanrılara sunduğu bazı bitkilerden ve yağları açıklamak gerekirdi. Paganizm çok geniş bir inanç topluluğunu barındırmakla birlikte, kadim geleneklerin günümüze kadar aktarılabilmesi bizler için büyük bir nimettir. Isis Tütsüsü 3 parça  beyaz sandalağacı (hindistanda kraliyet ağacı olarak bilinir) 2 parça mür 2 parça iris kökü 1 parça gül...
Öncelikle, mısır ile bağlantılı olan en çok bilinen tütsü Kyphi tütsüsü, aslında parfüm olarak da bilinir. Kapet veya kıyfi olarak da biliniyor. Karışımda geçen her maddenin uygun zamanlarda eklendiği, yaklaşık 2 hafta civarında hazırlandığını yazılır. Günlük olarak eklenmesi gereken malzemeler seçilir, ve zamanla uygun vakitlerde eklenir. Böylesi pahalı ve...
Her yerde aynı bitkiler bulunamayacağı için belli parametrelere göre formüllerin değiştirilebileceğini bilmek gerekiyor...  Lakin formüllerde belirtilen ne ise o kullanılması zorunlu olabilir. Yöresel formüller, sadece yöresel ritüellerde kullanılması ise ona özgü bir tarif olduğunu bilmemiz gerekir. Bu yüzden amacınıza göre değişiklikler yapabilirsiniz. Katalizör görevi görmekle birlikte, olmazsa olmazlarından da...
Bir çok kişinin hayallerinde maddi zenginliğin arzulandığını biliyoruz... Kimilerinin haritaları incelendiğinde zengin olmaya yatkın olabilecekleri kimilerinin de isteseler dahi bu tür arzularının gerçekleşmeyeceği tahmin edilebilir. Ama eksiklik içere bazı noktalarda büyücülük uygulamaları kullanılabilir. Bugün ki yazımda bahsedeceğim ise bazı malzemelerin özellikle bitkilerin çeşitli amaçlar için kullanıldığı uygulamalar vardır, lanetlemelerde,...

Bizi Takip Edin!

284BeğenenlerBeğen
14TakipçilerTakip Et
3TakipçilerTakip Et