Ana Sayfa Yazarlar Yazar: Hindibaba

Hindibaba

16 İÇERİKLER 1 YORUMLAR
hindi.baba@outlook.com
RİTÜEL TÜRLERİ Her amaca yönelik tonla ritüel formülü literatüre girmesine rağmen onların büyük çoğunluğu hiç bir işe yaramazdırlar. Çünkü o çalışmalar hep kişisel ritüellerden oluşur. Onlar majikal günlüklerdedir. Ve oluşturan kişinin parçasıdırlar. Ancak şu meşhur Gölgeler Kitaplarına not alınmış sonra genelde bir kitapta toplanmıştır. Ve farklı majisyenler tarafından uygulanıp başarısızlıkla...
İÇSEL DÜNYA  VE DIŞSAL DÜNYA İçsel olan bizim yatay diyebileceğimiz çizgiyi oluşturur; Dışsal olansa dikey çizgiyi. Bu en iyi Güneş Haçı sembolünde temsil edilir. Tabii bu sembol 4 elementin gücünün dışında dörtleme yapısında incelenen bir dizi kavramı beraberinde getirir. Uykudan uyanınca merkezde biz varızdır. Bu algı biçimi ritüellerle değiştirilebilir. İçsel...
Ritüel Majide İlk Adımlar Bölüm 3: Hazırlık Süreci  Bir piyanist konsere çıkmadan önce saatlerce alıştırma yapar. Ayrıca sahnede seyircilerden gelecek seslere aldırmadan müziğini icra edebilecek durumda olabilmesi yüksek konsantrasyonun sonucudur. Gürültülü ortamda bile sadece enstrümanına yoğunlaşması bile başlı başına bir yetenek sayılır. Aynı şey maji öğrencileri için de geçerlidir. Öğrencilerin devamlı...
Majikal Kişilik Kişiliğin, bizim hayata bakış açımızı ve duruşumuzu yansıtması gibi, sosyal olarak belli bir duruş sergilemek olarak görüldüğü de çok açık. Tabii ki kişiliğin psikolojik açıklamasına pek girmek istemiyorum. Size, kısaca majikal kişilikten bahsetmeden önce ritüelde en azından sembolik fikirler verebilecek bir kaç şeyden söz etmek istiyorum. Bunları yüzeysel...
Ritüel Majide İlk Adımlar Bölüm 1: Ritüel'e Giriş  Ritüel uygulamalarında mevcut enerjiyi muhafaza etmek ve onu gerektiğinde dağıtmak (defetmek!) çok önemli yer tutar. Ritüeli uygulayan kişi istediği, bazen hayal ettiği ruh haline girebilmelidir. Bu çok dramatik bir yol olsa gerek. Çünkü tasarlayabildiğimiz enerjiyi tekrar aynı ölçüde çağırabilmemiz mümkün olduğu gibi,...
Kupa İkilisi Kupa ikilisi kartı, “Aşkın lordu” olarak anılır. Arkadaşlık, aşk, kavuşma, evlilik, mutlu beraberlik, ilahi birlik, uyum ve yeni girişimler bu kartın pozitif anlamıdır. Negatif anlamı ise sadakatsizlik ve yanlış anlaşılmalardır. Kartta bir adamla kadın ellerinde bir kupa tutarak birbirleriyle bakışmaktadırlar. Kupa ikilisi kartın üstünde bir kanatlı aslan kerubu...
Aşağıdaki " Goetia " ya da "Lemegeton" çevirisi 1976 yılında yapılmıştır. Çevirinin özgün metni 1975'te elime geçmişti. Bir tanıdığım, nereden eline geçmişse metni, "Sen bu işlerden hoşanıyorusun" deyip, bana vermişti. Bu, Goetia ismi verilen çalışmayı ilk görüşümdü. Çevriyi yaptıktan sonraki yıllarda elime bazı farklı baskılar da geçti. Çevirinin yapıldığı yıllarda...
ELEMENT (TATTVA) TOPRAK  PRİTHİVİ1 BİRİNCİL ÖZELLİK Kuru2 İKİNCİL ÖZELLİK Soğuk3 ÜÇÜNCÜ ÖZELLİK Ağır-Katı4 KUTBU Pasif5 DOĞULU KUTBU Yin6 AKIŞKANI Nötr7 POZİTİF ÖZELLİĞİ Dayanıklılık ,Dayanma, Topraklama ,Katılaşma, Tefekkür8 NEGATİF ÖZELLİĞİ Engelleyici, Aksama, karartma9 PRENSİBİ Sağlamlık ve yoğunlaşma prensibi10 KAVRAMLARI Yasa  Objektif  Süreksiz  Şuur  Ağırlık11 ENERJİ TİPİ Enerjiyi korur12 BURCU Oğlak, Boğa, Başak13 ASTROLOJİK EVİ (HOUSE) 10.Ev (Oğlak)14 ASTROLOJİK NOKTA Medium Coeli (MC) ,Göğün tepesi15 SABİT BURCU Boğa16 SABİT YILDIZI Formalhaut17 GEZEGEN SAATİ Satürn18 TAŞI Tuz19 BİTKİSİ Meşe, Sarmaşık, Tahıl20 PARFÜMÜ Aselbent,  Bütün donuk ve ağır kokular21 HAYVANI İnek , Boğa , Bizon, Geyik ,Yılan22 İLACI *23 SESİ Çan, Gong, Ziller24 SİMYASI Tuz25 MADENİ Kurşun26 KİMYASAL ELEMENTİ Karbon27 DURUMU Katı28 GEOMETRİSİ Küp29 DOĞAL YÖNÜ Kuzey30 ZODYAK...
 ELEMENT (TATTVA) SU  APAS1 BİRİNCİL ÖZELLİK Soğuk2 İKİNCİL ÖZELLİK Nemli3 ÜÇÜNCÜ ÖZELLİK Ağır4 KUTBU Pasif5 DOĞULU KUTBU Yin6 AKIŞKANI Manyetik7 POZİTİF ÖZELLİĞİ Şifa, Yaratıcılık ,Akıcılık , Hayal gücü,  Duygular8 NEGATİF ÖZELLİĞİ İstikrarsızlık ,Daraltıcı9 PRENSİBİ Bilinçlilik ,yaratıcılık prensibi10 KAVRAMLARI Aşk  Pasif  İçe yönelik  Duygu  Akışkanlık11 ENERJİ TİPİ Enerjiyi çözer12 BURCU Yengeç, Akrep,Balık13 ASTROLOJİK EVİ (HOUSE) 4.Ev (Yengeç)14 ASTROLOJİK NOKTA Imum Coeli (IC)15 SABİT BURCU Akrep16 SABİT YILDIZI Regulus17 GEZEGEN SAATİ Jüpiter, Ay18 TAŞI Beril veya Akuamarin19 BİTKİSİ Lotus ve bütün su çiçekleri20 PARFÜMÜ Onycha ,Mür21 HAYVANI Deniz Yılanı,Yunus,Deniz Yıldızı ve diğer su varlıkları22 İLACI Arıtıcı ilaçlar ve kanı temizleyenler23 SESİ Şelale, Okyanus...
ELEMENT (TATTVA) ATEŞ  TEJAS1 BİRİNCİL ÖZELLİK Sıcak2 İKİNCİL ÖZELLİK Kuru3 ÜÇÜNCÜ ÖZELLİK Çok Hafif4 KUTBU Aktif5 DOĞULU KUTBU Yang6 AKIŞKANI Elektrik7 POZİTİF ÖZELLİĞİ Güçlendirici ,Enerji verici ,Sezgiler8 NEGATİF ÖZELLİĞİ Tüketen ,Parçalayan, Zarara uğratan9 PRENSİBİ Canlılık ,Hareket prensibi10 KAVRAMLARI Işık  Aktik  Dışa yönelik  İrade  Genişlik11 ENERJİ TİPİ Enerjiyi saçar12 BURCU Koç , Aslan ,Yay13 ASTROLOJİK EVİ (HOUSE) 1.Ev (Koç)14 ASTROLOJİK NOKTA Ascendant (AC) / Yükselen15 SABİT BURCU Aslan16 SABİT YILDIZI Aldebaran17 GEZEGEN SAATİ Mars, Güneş18 TAŞI Ateş opali19 BİTKİSİ Gelincik (red poppy), Ebegümeci , Isırgan20 PARFÜMÜ Günlük ,Kopal ve ateşe özgü kokular21 HAYVANI Ejderha, Aslan, At22 İLACI *23 SESİ Telli sazlar, Cırcır...