Ana Sayfa Yazarlar Yazar: Keanu MAGI

Keanu MAGI

48 İÇERİKLER 4 YORUMLAR
Başlangıçta kalemler var oldu, duyguları dile getirmek için.. Kalemle harflere hayat verdim, harflerle kelimeleri dize getirdim, kelimelerle cümleleri öldürdüm, kitaplara gömdüm, öyleyse yazıyorum.
Binlerce yıldır insanların ilgisini çekmiş, ama gerçekte büyünün sırrına çok az insan vakıf olabilmiştir. Kimi yardım için kullanmış, şifa için kullanmış, kimisi de zarar vermek adına büyü ilmini yanlış yollarda kullanmıştır.Yakın geçmişte Anadolu topraklarında daha doğrusu islam dininin gelmesi ile birlikte havass ilmi geniş bir alana yayılmış ve büyü...
Tarihte bir çok kralın savaşlara girmeden önce  düşman ülkelerin önemli kişilerinin ruhlarını çağırttığı bilinmektedir. Savaş stratejileri gibi konularda bilgiler alınmaya çalışırdı. Başka türlü de bilgi alınması gereken önemli kişilerin de ruhları çağrılmaya devam etmiştir. Günümüze kadar da halen bu ayinler uygulanmaktadır. Ruh çağırma okültizmde önemli bir yer tutar. Lakin İslam...
Meditasyonun kökenine bakarsak, latince meditatio kelimesinden türetilmiş, kelime anlamı ise batıda “derin düşünme” anlamına gelen bir terimdir. Aslında meditasyonun kelime anlamı olarak  huzur, şuur halleri, sükunet anlamında da kullanılmıştır. Bir çok meditasyon tekniği vardır. Kendi yöntemlerini geliştirmiş, kendi öğrencilerine aktarmıştır. Budizm, Taoizm, zen ve islamiyette ( tefekkür) gibi inançlara...
Ateizm ile teizm konusunda ortak bir görüşe varılamamış olması aslında normal bir görüş olarak kabul edilmeli. Ama önce bir kavramların ne anlama geldiğini izah etmekle başlayalım. Bilindiği üzere ateizm tanrının olduğu düşüncesine karşı geliştirilmiş bir kavram. Metafiziği, ruhsal varlıkları, dinleri, spiritüel herhangi bir inancı tamamen reddeder. Bunları bir hayali,...
Okültizme yolculukta, mistik deneyimlerde usta-çırak ilişkisi önemli bir yer tutar. Tüm ekollerde mevcuttur. İslamda tasavvuf ekolünde mürid-mürşid ilişkisi hakkında oldukça katı kurallar vardır. Bâyezîd el-Bistâmî (261/874) “Üstadı olmayanın şeyhi şeytandır” diyerek bunun önemine dikkat çeker. Ve başlangıçtan üstadın ölümüne kadar çırak ilişkisi geçerlidir. Çünkü süreçler farklı işlemektedir.Üstad önce çırağı...
Okültizm'e yolculuk için başlangıç adımlarından biri de kavramlar üzerinde derin bir düşünceye girmek yani tefekkür etmek gerekliliğidir.Örnek verilmek gerekirse okült sözcüğü gizli olan demektir, neden gizli olan demek? Bu soruyu da sormak önemli görevlerimiz arasında olması gerekir.Soru sormak ve düşünmek, uyanış kapısını aralayacak ve özünüze doğru bir yol almanızı...
Bir okültizm yolculuğuna çıkabilmek için, öncelikle belli kavramların öğrenilmesi ve  üzerinde derin bir şekilde düşünce haline girip manalarını anlayabilmek gerekir. Bu yolculuğa başlangıç için bedensel olarak ve ruhsal olarak hazır olmak da önemlidir. Bedensel arzulardan arınmak, ruhsal hazırlığa yardımcı olacak ve ruhsal seviyeyi hızlı bir şekilde verimli seviyeye getirecek,...
Arayış zamanları...Aradığınız nedir ?Bir tanrı mı?...Tanrının varlığını ispat edecek bir şey mi arıyorsunuz?Kimi sorularınız, cevaplanamaz...Kimileri için tanrı yoktur, kimileri için tanrı vardır..Bir tür paradoks. “Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır." İncil, Matta 7 Dervişin sabrını, bilgeliğini ve  savaşçının cesaretini hazmetmenin...