Wiccan Rede (Cadıların Öğüdü)

“Wiccan Rede” cadıların öğüdü olarak geçen şey wiccan yasalarıdır. Tüm wiccan olanların kabul ettiği bir kanun diyebiliriz ama bildiri olarak söylememiz daha iyi bir terim olabilir.  Bu yasalar kişileri kontrol eden bir merci değil de genel olarak uyulması gereken etiklik ve davranışları ifade eder.

 “Rede” kelime anlamı olarak tefsir, öğüt, nasihat gibi anlamlara geliyor. Dolayısıyla Wiccan Rede olarak adlandırdığımız bu bildiri, wicca inancını seçmiş kişilere bir nasihat olarak adlandırabiliriz. İlahi yasalara en uygun bir biçimde davranmanızı sağlayacak nasihatları barındırır. Ancak bu bildirideki maddeleri yapıp yapmamak size kalmış bir şey. Yasalara karşı çıkmak size bir şey kazandırmayacağı gibi size yıkım da getirecektir. Bilgelik, yasalarla uygun bir şekilde hareket ederek elde edilir.

Wiccan Rede’nin Kökeni

gerald gardner
Gerald Gardner:Wicca’nın Babası

Bu bildirinin ilk yazılı örneği, Wicca dinini kuran Gerald Gardner’in üçüncü kitabı olan “Cadılığın Anlamı”nda görülmektedir.

Cadılar, efsane iyi Kral Pausol’un “Kimseye zarar vermediğiniz sürece sevdiğiniz şeyi yapın” ahlakına meyyimlidir.

Bu bir kanun olarak veya wiccan olanlara kılavuzluk etsin diye yayınlanmadı, sadece cadılara ahlaki yönden öğüt vermek için yayınlandı.

 

G. Gardner, Pierre Louies’in 1901’de yayınlanan Kral Pausole’nin Maceraları adlı kitabından bir figüre atıfta bulunmuştur.

  1. Komşuna yanlış bir şey yapma.
  2. Buna dikkat ederek, istediğin gibi yap.

Daha sonra, Doreen Valiente, Wiccan Rede’nin temeli olan şeyi verdi.

“Tamamlar Cadının öğüdünü(Wiccan Rede’yi) sekiz kelime,
  Ve zarar vermedikçe eğer kimseye, yap istediğini gönlünce.”

 Doreen Valiente, Gerald Gardner’in çalışmalarını düzeltmekle sorumlu biriydi. Ve bunu bir çok wicca hayali ile yanıp tutuşan insanlara 1964 tarihinde halka açık bir konuşmada okudu. Daha sonra 1975’te Wiccan Rede’nin daha genişletilmiş bir versiyonu çıktı.

Yaşayan bir ruhani geleneğin geliştiği gibi  Wiccan Rede yani cadıların öğüdü geliştirilmeye devam ediyor.

Wicca Rede’nin Tarihteki Öncüleri

“Zarar vermedikçe hiçkimseye, yap istediğini gönlünce.” prensibi bir çok gelenekte ve kadim yazıtlarda görülebilmektedir. En benzerlerinden biri 1600 yıl önce Saint Augustine of Hippo tarafından söylenmiştir:

Tanrıyı sev ve yap istediğini gönlünce” Buradaki ana mesaj Tanrı’yı seviyorsanız, onun istediği şekilde olacaktır diye açıklanabilir. Yani istediğiniz şey, Tanrı’nın bilgisi dahilinde olacağını anlatmaktadır. 

Wiccan Rede’nin Gücü

G. Gardner’ın cadıların popüler kültürün yarattığı cadılar olarak görünmemesi için Wiccan Rede’yi yarattığına dair söylentiler var. Ve bu konu hakkında çeşitli yorumlar var. Cadıların popüler kültürde hâlâ kötü bir kavram olarak bilinmesi ve hristiyanlıkta özellikle büyük iftiralara maruz kaldığı veba salgını gibi olayların sorumlusu olarak biliniyor. Bu kimilerine göre makul davranış olarak görülüyor.

Bu süreç, Rede’nin başlangıç noktası olabilir. Ama yine de bu Rede’nin gücünü ve yaygın bir şekilde kabulünü açıklamaz Wicca’da.

Kökeni ne olursa olsun Wiccan Rede, modern cadıların gönlüne hitap eden ve wicca spiritüalitesinin çekirdeğini oluşturan bir felsefeyi ifade etmiştir. Wiccan Rede, hemen hemen tüm Wiccanlar’ı birbirine bağlayan tek ortak nokta olmuştur.

Şimdi gelelim Wicca Rede’nin ne olduğuna. Wiccan Rede’yi açıklamakla başlayalım.

Wiccan Rede: ” Ve zarar vermedikçe eğer kimseye, yap istediğini gönlünce.”

Buradaki eğer kelimesi bir kuralın, bir ilkenin olduğundan bahsediyor… Kimseye zarar vermedikten sonra -buna kendiniz de dahil- istediğinizi yapmakta özgürsünüz.

Wicca Altar

Cadılar Öğüdü’ndeki Gizli Anlamlar

İlk bakışta tahmin edebileceğiniz gibi, bu kuralın iki önemli özelliği vardır. Ancak her ikisi de ilk ortaya çıktıklarından daha karmaşıktır. Ve her ikisi de Wicca din ve maneviyatı için esastır. Bu 8 küçük kelimenin Wiccan felsefesinin büyük bölümünü nasıl içerdiğini anlamak için parçalayalım . . .

 

Zarar vermedikçe
Ahimsa
Hinduizmde Brahman tarafından sembolize edilen yaşamın birliği/tekliği inanışıyla ilişkili olarak, yaşayana saygı anlamına gelen kavram. Genel olarak şiddete başvurmama, zarar vermeme anlamlarına da gelir. Buna göre insanlar, başkaları ile ve dünya ile barış içinde yaşamalı, asla bir canlıya zarar vermemeli, onu yaralamamalı ya da öldürmemelidir. Aynı zamanda haksızlık yapılırken de sessiz kalmamak da önemlidir.
Kendinize saygınız olmalı ve yaptığınız şeyler her zaman insanlara ve doğaya karşı saygılı olmalıdır. Tüm varlıklara saygı göstermeyi bilin. Tüm yaratılanlar ilahi bir tezahürün kendisidir.
Yapacağınız uygulamalar, ağzınızdan çıkan sözcüklerin sonuçlarını önceden düşünün. Programlı bir şekilde hareket edin uygulamalarınızda.
Mütevazi biri olun, kibirli olmayı reddedin. Mütevazilik size kayıp sağlamaz, aksine bilgelik sürecinizde size büyük yararlar sağlar.
Hayatı içten yaşayın. Hayatın kendisini yaşamayı bilin.

“…Yap istediğini gönlünce.”

Kişisel sorumluluk önemlidir. Bu hayatta sadece kendi isteklerinizi gerçekleştirmek size özgür bir şey değildir. Başkalarının özgürlüğünün başladığı yerde bizim özgürlüğümüz biter. Hayata başkalarına zarar vermek için gelmediniz. Kendi tekamülünüzü ve karmanızı kötü yönde etkilememek sizin elinizdedir.

Wicca’da tek otorite kendi benliğinizdir. Kimse size bir şey yapmanıza karışamaz ve sizi yargılayamaz. Çünkü sizi kendinizden daha iyi tanıyan başka biri yoktur. Ancak kendiniz, kendinizden sorumlu olabilirsiniz  yaptıklarınızda.

Dinlemeyi ve öğrenmeyi bilmelisiniz. Kalbinizi açmayı ve doğayla rahat bir şekilde iletişim kurabilmenizi sağlar. Tüm ruhsal öğretilerde bu kural geçerlidir. Kulaklarınızı açın ki size o ilahi sırlar kulağınıza fısıldansın.

Kendinizi bilin. Kendinizi bilmek, maneviyatın altın anahtarıdır.

Evrensel yasalar ve ilkelerin arkasındaki sebepleri anladığınızda onları bir kenara bırakmanız gerekmez. Çünkü Wicca spiritüel kuralları sizin bu kuralları hayatınızda sürekli kullanmanıza olanak sağlar.

Bilinciniz yükselirken, sevgi ve farkındalık doğal olarak da içinizde büyümeye başlar. Zararlı olan bir şeyi yapmamayı daha çok önemsemeye başlayacaksınız. Öyle bir duruma gelecek ki kimseye zarar vermek istemeyeceksiniz.

 

“Yaşa ve yaşat,
Adil al ve adil paylaş.”

Yaşamayı bil ve canlıları öldürmemeyi seç. Çünkü her öldürülen varlığın karması kişinin kendisine geri dönecektir. Adaletli olun ki size de adaletli olunsun. Empati kurabilmek çok önemli.

 

“Uzak tutabilmek için kötücül ruhları,
Çemberini kur, üç sefer.”

Ritüel yaptığınızda mutlaka çember açın. Ritüellerinizi sağlam bir şekilde yapmanızda fayda vardır.

 

“Büyülerini bağlamak için her zaman,
   Söyle sözlerini kafiyeyle”

Büyülü cümlelerinizi şiirsel bir anlatımla seslendirebilirsiniz. Büyü metinlerine göz gezdirdiğinizde hepsinin kafiyeli bir şekilde aktarıldığını görürsünüz. Şiirsel yazım,  sesinizin tanrılara ulaşmasında önemli bir etkendir.

 

“Narin gözler ve hafif dokunuş
Çok dinle, Az konuş”

Az söyle, çok dinle önemli bir atasözü olarak geçer. Anlam olarak insan az konuşursa hem çevresindekileri rahatsız etmez, hem de daha az yanılmasını sağlar. Çok dinlemekle ise çok şey öğrenmesini sağlar.

Wicca İnancındaki İnsanların Bir araya gelmesi Yer: New York

“Ay yükselirken gökte, saat yönünde ilerle
Dans et ve şarkı söyle, Cadıların Sözüyle ( Witches Rune aslen bir güç yükseltme şarkısı)

Alçalırken ay, saat yönünün tersinde ilerle,
Kurt adamlar ulur kurtboğanın düşüyle.

Hanım’ın ayı yeniyken gökte 
Onun için öp elini iki kere.

Ay hükmederken en parlak halinde, 
Konuş gönlünün isteklerini serbestçe.”

Ay fazlarını takip etmenizde fayda var. Ritüellerinizi ona göre yapacağınız için sitemizde bulunan Ay Takvimi ve Fazları kısmından güncel bir şekilde ay fazlarını takip edebilirsiniz.

 

“Dikkat et kuzey rüzgarlarının güçlü esintilerine,
İndir yelkenlerini, kapını kilitle.

Geldiğinde rüzgarlar güneyden, 
Aşk öper dudaklarından

Vurduğunda doğudan rüzgarlar,
Yeniyi bekle ve hazırla ziyafeti.

Estiğinde rüzgarları Batının, 
Huzursuzlaşır merhumların ruhları.”

Bu kısımda ise yönlerinizi belirlemeyi unutmamanızı tembihliyor. Ritüellerinizi yaparken buna dikkat etmeniz gerekmektedir.

 

“Kazana girer dokuz koru,
Hızlıca yak, yavaşça tutuştur

Hanımın ağacıdır Mürver,
Ya yakma ya lanetlen.”

Mürver ağacı  cadılarla alakalı bir ağaçtır ve su kenarlarında yetişen bir ağaç olarak bilinir.

 

“Başladığında Çark dönüşüne, 
Yansın Beltane’in ateşi,

Çark vardığında Yule’ye
Yak kütüğünü ve teslim ol Pan’ın yönetimine”

Beltane ve Yule, pagan festivalleridir. Bayramlarınız hakkında detaylı bilgiler ileride paylaşılacak.

 

“Kutsal Hanımla olabilmek için; 
Almalısın dikkate çiçek, çalı ve ağacı.”

Doğadaki unsurları özellikle bitkilere önem vermeli onlara gereken saygıyı unutmaman gerektiğini belirtiyor.

“Nerede dalgalanırsa akar su;
At bir taşı ve göreceksin esası

Ne zaman bir ihtiyacın olsa,
Uyma başkasının hırsına

Ne aptalla mevsimlerini harca,
ne de dost olarak sayıl onlara

Mutlu buluş, mutlu ayrıl
Isıt yüreğini ve ışıldat çehreni

Umursamalısın üç katı kuralını 
Unutma, şer ve hayır üç katıdır.

Yettiğinde talihsizlikler,
taşı alnında mavi bir yıldız.

Aşkında ol dürüstçe,
O sana ihanet etmediği müddetçe”

Aptallarla zamanını harcamak hayattaki en büyük hatalardan biridir. İnsanlara güler yüzlü olun ve barışık bir şekilde ayrılın. Başkalarının gazına gelmeyin ve daima kararlarınızı dikkatli bir şekilde alın. Üç katı kuralı önemlidir. Ne yaparsan onu biçersin hem de 3 katıyla. Bu kuralı benimsemeleri gerektiğiniz ve karmanıza önem vermeniz gerektiğini anlatır. İnsanlara dürüst olun, size bir zarar vermeye başladığında elbette ki kendinizi savunmanız gerekmektedir.

Son olarak Wiccan Rede’nin tam metni;

“Mükemmel sevgi ve mükemmel güvenle;
Cadıların kanununa uymalısın.

Yaşa ve yaşat,
Adil al ve adil paylaş.

Uzak tutabilmek için kötücül ruhları,
Çemberini kur, üç sefer.

Büyülerini bağlamak için her zaman,
Söyle sözlerini kafiyeyle

Narin gözler ve hafif dokunuş
Çok dinle, Az konuş

Ay yükselirken gökte, saat yönünde ilerle
Dans et ve şarkı söyle, Cadıların Sözüyle ( Witches Rune aslen bir güç yükseltme şarkısı)

Alçalırken ay, saat yönünün tersinde ilerle,
Kurt adamlar ulur kurtboğanın düşüyle.

Hanım’ın ayı yeniyken gökte 
Onun için öp elini iki kere.

Ay hükmederken en parlak halinde, 
Konuş gönlünün isteklerini serbestçe.

Dikkat et kuzey rüzgarlarının güçlü esintilerine,
İndir yelkenlerini, kapını kilitle.

Geldiğinde rüzgarlar güneyden, 
Aşk öper dudaklarından

Vurduğunda doğudan rüzgarlar,
Yeniyi bekle ve hazırla ziyafeti.

Estiğinde rüzgarları Batının, 
Huzursuzlaşır merhumların ruhları.

Kazana girer dokuz koru,
Hızlıca yak, yavaşça tutuştur

Hanımın ağacıdır Mürver,
Ya yakma ya lanetlen.

Başladığında Çark dönüşüne, 
Yansın Beltane’in ateşi,

Çark vardığında Yule’ye
Yak kütüğünü ve teslim ol Pan’ın yönetimine

Kutsal Hanımla olabilmek için; 
Almalısın dikkate çiçek, çalı ve ağacı.

Nerede dalgalanırsa akar su;
At bir taşı ve göreceksin esası

Ne zaman bir ihtiyacın olsa,
Uyma başkasının hırsına

Ne aptalla mevsimlerini harca,
ne de dost olarak sayıl onlara

Mutlu buluş, mutlu ayrıl
Isıt yüreğini ve ışıldat çehreni

Umursamalısın üç katı kuralını 
Unutma, şer ve hayır üç katıdır.

Yettiğinde talihsizlikler,
taşı alnında mavi bir yıldız.

Aşkında ol dürüstçe,
O sana ihanet etmediği müddetçe

Tamamlar Cadının öğüdünü sekiz kelime,
Ve zarar vermedikçe eğer kimseye, yap istediğini gönlünce.”

Wiccan Rede

Keanu Magi

CEVAP VER

Lütfen yorum yapınız!
Lütfen buraya isminizi girin