Son dönemde Havass’a rağbetin hızla artmasından sonra insanlar özellikle belli ihtiyaçlarını gidermek için belli zikirleri etüd etmeye başladılar. Tabii ki öncedende bu tür uygulamalar vardı ancak Türkiye’de majikal akım olarak Havass tercih edilir oldu. Havass’ın moda halini almasında belli yazarların, grup, forum etkinliklerinin etkisi ve İslam inancına eğilimli bir ülkede yaşamamızın etkeni büyüktür. Bu yönelimdeki artış ortalama 10 ,15 yıllıktır. Herkes , uzaktan ya da yakından birinin Havass’a ait bir esmâ zikri tavsiye ettiğine şahit olmuştur. Bu zikirlerin arasında en meşhuru veya en çok tavsiye edileni VEDÛD ismidir. Konunun uzmanı veya alakası olmayan kişiler bile bu ismin faydasını gördüğünü öve öve iddia etmişlerdir. Kimisi bu ismin tasarrufu sayesinde işlerinin açıldığını ,kimileri insanları kendine çektiğini belirtmişlerdir.

Bir majikal formülün, esmânın ya da mantranın çalışabilirliği tartışma konusudur. Çünkü nâdir anlamda bazı ezoterik öğrenciler bu tür formüllerin çalışabilirliğini sorgulama cürreti göstermişlerdir. Bazı modelleri ya da düşünce formlarını kendine örnek alan kişiler bu dediklerimizi daha iyi kavrayacaklardır. Ezoterik uygulamaların sonuca ulaşmasını sağlayan çok ince bir enerjiden söz edebiliriz. Bu enerjiye Akaşa diyenler olduğu gibi farklı alternatif isimler kullananlarda vardır. Bu önyargılı bakılan süptil enerji bizim bütünümüzü oluşturduğu gibi, ‘bütün’den ayrılmamız için sebepler oluşturabilecek güce sahiptir.

Şimdi lafı fazla uzatmadan öncelikle Vedûd isminin özelliklerine bakalım.

VEDÛD (ودود)

Anlamı : Seven ,Gönül alan

Ebced değeri : 20

Gezegeni : Venüs (Hava)

Günü : Cuma

Şeref Vakti : Venüs Balık burcunun 27.derecesinde

Madeni : Bakır

Ulvi Meleği :Anyâîl (عنیائیل)

Ay Menzili :  Hen’a ( İkizler 4°17)

Güneş menzili: 25 Mayıs ile 7 Haziran arası

Rengi : Yeşil

Buhuru : Sandalağacı ,Mersin ve Afrodizyak etki yaratan bitkiler.

Özellikleri : İlahi Aşk. Sevgi ve cinsellik. Kişideki sevgi yoksunluğunu azaltmak. İnsanlar tarafından sevilmek. Muhabbet toplama. Dargınları barıştırma. İnsanlardan ilgi toplayarak işlerin açılması. Gönüllerin celbi.

Yukarıdaki özelliklerin dışında ebced düzeninde Vedûd isminin Vâv harfi toprak elementine , Dâl harfi ise su elementine karşılık gelir. Bu isim 20 ebced değerine sahip olduğu için Kef (ك) harfiyle ilgili vefk ve tılsımlarda kullanılır. 20 sayısı ayrıca BEDÛH(بدوح) ve HÂDİ (هادى) isimlerinin ebced değeridir. Yukarıda belli zamanlamalar verilmiş olmasına rağmen bunlar kesin kurala tabi değillerdir. Mesela cinsel amaçlı bir çalışmada Ay Akrep burcuna girdiği bir vakitte vefk hazırlayıp zikir ve duaları okumak mümkündür.

Şimdi Vedûd isminin ilk harfini inceleyelim;

Vâv(و) harfinin değeri ebced düzeninde altı(6)’dır. Bu harfin büyük ebced değeri olan 13 ise  EHAD( Bir anlamında) ismiyle aynı değere sahiptir. İbranicede ise Vâv “Çivi”anlamına geliyor. Ezoterik olarak “Çivi” kelimesi “sağlama almak, korunmak” olarak yorumlanır. V harfi İbranice, Arapça ve Türkçede bağlaç (Ve) olarak kullanılır. Bu özelliğinden ötürü bu harfe “birleştirme, bağlamak, eklemek” gibi anlamlar ithaf edilmiştir. O yüzden Vâv harfi Havass’ta aşk, sevgi, insanlar tarafından sevilmek (celb-i muhabbet) gibi amaçlar için kullanılmıştır. Vâv harfi “döllemek” ve “evrimsel güç”gibi anlamlarada gelir.

 

Hat Sanatında (kaligrafi) ise Vâv insanın ana rahmindeki duruşunu ve Vâhid (Eşi bulunmayan tek Rabb) ismini simgeler. Vâv harfi şeklini namazdaki secdeye benzeten bir gelenek vardır ancak Vâv harfi bizce Rükû’ya daha çok benzer. Tabi ki geleneği bozmak gibi bir niyetimiz yoktur.

Vâv harfinin meleğinin ismi ZEFTEMÂÎL (زفتمائيل) ve hadiminin ismi ise TÛNYÂÎL (طونيائيل)’dir. Vâv harfinini tütsüsü Günlük ve Tereotudur.

 

Kabaladaki İbranice Vâv  harfinin  batı ezoterizmindeki karşılığı Boğa burcudur ve işitmeyle, önsezilerle, inisiyasyon gücü, fiziksel direnç ve dayanıklı bilinçle ilişkilendirilir.

Altı(6) rakamı Kabalistik hayat ağacında Tifaret(Güneş) küresine aittir. 6 rakamı ayrıca geometrik şekillerden Davut’un yıldızı olarak anılan Heksagram(Altı köşeli yıldız) ile ve Makrokozmos’la sembolize edilir.

Yeri gelmişken 6 ile bağlantılı Deccal’in sayısı 666’nın Güneş vefkiyle alakalı olduğunu söyleyelim. Aslında 666 sayısı zaman kavramıyla ilgilidir:

60 dakika 6 rakamıyla, 60 saniye 6 rakamıyla ve 24 saat 2 ve 4 toplanınca 6 rakamıyla gösterilince 666’nın ifade ettiği anlam genişlik kazanmış olur.

Ebced değeri altı (6) olan iki isim şunlardır:

ABBA (6) :  Yunanca “Baba” anlamına gelen bu kelime iki bölümde incelenir. AB kelimesi “geçmiş”, BA kelimesi gelecek anlamına gelir.

HA (6) : “Görmek ve izlemek” anlamındadır. Bu anlam İbranice H harfininin  ezoterik manasıdır.

Uygulama

1.Önce yukarıda verdiğimiz Vedûd vefkini bakıra ya da yeşil bir kağıda kırmızı kalemle hazırlayınız .Vefki tütsünün üstüne yerleştirip Venüs’e ait tütsülerden birini yakınız.Vefk doğuya konumlandırılmalıdır. Ve yazım işlemi Cuma günü 1.Venüs saati olan Güneş doğarken ya da Ay Hen’a menzilinde yapılmalıdır.

2.Yönünüzü doğuya dönünüz ve kalbinizde yeşil bir gül hayal ediniz .İmgeleme zikir sayı  aralıklarında yapılabilir veya zikirle eşzamanlı olarak. Ve özel adedince (20*20=400*20=8000 kere) VEDÛD ismini zikrediniz.

3.Amaca uygun olarak seçtiğiniz bir dua ya da hitabe okuyup çalışmayı bitiriniz.

Bu verilen uygulama majikal teoriye göre 7 ila 49 gün kadar uygulanmalıdır.

Hindibaba

CEVAP VER

Lütfen yorum yapınız!
Lütfen buraya isminizi girin