Tarot Kupaların Ası Kartı Tarot Kupaların Ası kartı, su elementinin gizli ve orijinal formudur. Asaların ası kadınsı bir iltifattır. Kutsal kase şeklinde eski bir karttır.
Tarot Asaların Prensi Kartı Ateş grubunda su Genişleyen ve gaz halini alan beceri Tarot Asaların Prensi kartı, Alevden bir savaş arabasında oturan ve elinde Phoenix’in asasının gücünü ve enerjisini tutan genç bir adam olarak simgelenmiştir.
Tarot Asaların Kraliçesi Kartı Ateş grubundan su Değişkenlik ve renkler Tarot Asaların Kraliçesi Kartı, kanatlı bir taç takmış olan kraliçe ile gösterilmiştir. Geometrik düzgün bir ışığın içinde alevden tahtında oturur vaziyettedir. Tepesinde köknar ağacı olan asası ile Bacchus’un müstehcen sırlarını taşır.
Tarot Asaların Şövalyesi Kartı Ateşin şövalyesi. Tarot Asaların Şövalyesi kartı, Ateş grubundan ateş. Bu kart, tamamen zırhlı siyah ata binmiş bir savaşçı tarafından temsil edilmiştir. At, doğal bir içgüdü, bir sürücüyü temsil eder. Şövalye at üstünde ve hareketleri, hareketlerinizin hızlı hareketini ve devam etme ihtiyacını temsil ediyor. Bir parça odun (asa) tutuyor ve...
Tarot Asaların Sekizlisi Kartı   Çabukluk Ateş grubundan Hod Yay burcunda Merkür Tarot Asaların Sekizlisi Kartı,elektrik ışınlarının enerjisinden oluşan ışık asalarını temsil eder. Yukarıda restore edilmiş evreni temsil eden renkleri arasında etkileşim ve ilişki olan gök kuşağı vardır. Ayrıca yüksek hızın enerjisini göstermektedir.
Tarot Asaların Dokuzlusu Kartı Güç Ateş grubunda Yesod Ay ve Yay burcu Tarot Asaların Dokuzlusu Kartı'nda ok şeklindeki sekiz asanın uçlarında ve baş kısmında Ay bulunmaktadır ve Ay’ın itici gücünü göstermektedir, ortadaki ana asanın alt kısmı Ay ve üst kısmında Güneş vardır. Güneş itici gücü baskılayan ve hedefe yönelten olarak...
Tarot Asaların Onlusu Kartı Zulüm Ateş grubunda Malkuth Tarot Asaların Onlusu Kartı, ruhsal kaynaklardan kopuk kuvvetleri gösterir. İki dorjenin arkasında duran çapraz asalar ateşin enerjisinin tamamlanan gücünü göstermektedir.
Tarot Asaların Yedilisi Kartı Cesaret Ateş grubundan Netzach Aslan burcundaki Mars Tarot Asaların Yedilisi Kartı, Adept asaları arka planda kalmış, önde işlenmemiş, dengesiz bir sopa ve dağınık alevler görülmektedir. Bu sembol bozulan enerjiyi ve dengeden ayrılışı gösterir.
Tarot Asaların Altılısı Kartı  Zafer Ateş grubundan Tiphareth Aslan burcu ve Jupiter Tarot Asaların Altılısı Kartı'nda sırasıyla düzenlenmiş üç asalar üç üstadı temsil etmektedir. Dokuz alev lamba gibi yanmaktadır. Enerjinin dişil tarafının alımı ve yansımasının iyi bir örneğidir.
Tarot Asaların Beşlisi Kartı Çekişme Ateş grubunda Geburah Aslan burcu ve Saturn Tarot Asaların Beşlisi Kartı olarak bu asalar, baş adept veya Kadüs yada hermes, ikinci adept veya Phoenix, üçüncü adept veya lotus çiçeği şeklindedir. Beş çift alev dengeli enerjiyi göstermektedir. Bu tamamen aktif olan güçtür.