Majikal Kişilik

Kişiliğin, bizim hayata bakış açımızı ve duruşumuzu yansıtması gibi, sosyal olarak belli bir duruş sergilemek olarak görüldüğü de çok açık. Tabii ki kişiliğin psikolojik açıklamasına pek girmek istemiyorum. Size, kısaca majikal kişilikten bahsetmeden önce ritüelde en azından sembolik fikirler verebilecek bir kaç şeyden söz etmek istiyorum. Bunları yüzeysel ve sembolik olarak sunmam işin eğlencesi; bunlar XYZ ya da ABC gibi de yorumlanabilir.

SEN + BEN = İkilik hali aşılmamıştır. Rekabete açıktır. Dolayısıyla çoğalan sorunlar söz konusudur. Her iki tarafta birbirinden daha iyi olabilmek için çaba sarf etmektedir. Ancak çaba sarf ettikleri konu gelişim amaçlı değildir. Evet bazı kurnazlıklar gelişebilir. Sonuç: Hırs. Buna uygun yapılan ritüel de yalanı, öfkeyi, boş hevesi ve ben merkezli yapılanmayı besleyen enerji formunu çağıracaktır. Bu enerji formu kötü yönünden gelişir. Açığa çıkacak, olaylara etki edecek güçte negatif yönde belirecek ve istenmeyen sonuçlar doğuracaktır.

SEN + O = Başka bir insanı kendimizden, en azından bilinçaltımızda soyutladığımız bir ifade biçimi oluşturur. Bu ateşin kıvılcımları gibi bir şeydir. Kıvılcım aynı ateşin parçasıdır ama birbirinden habersizdir. Havada dağılmışlardır. Çağrılan enerji erk çalışmasında kullanılacaktır. Bencilce güç edinme arzusu ya da gücü bencilce amaçla kullanmak söz konusudur. Temeller sağlam değildir. Deney yapılan malzeme deneyimlenmekten çok sonuca yöneliktir. “Neden” araştırılmaz. Sonuç ise çıkarlar üzerine kuruludur; gelişime bakılmaz. “Ben” karşısındaki “Sen” ve “O”ya karşı acımasız bir aşağılama söz konusudur. Bunu zihin alt tabakasında biz bilinçli yapmasak da gerçekleştirir. Biz öyle düşünmesek bile kelimelerin sözlük anlamı dışında biz de uyandırdığı psikolojik etkenler bunu sağlar. Bilinçaltı, kelimeleri ve kullanımlarını işler ve cambaz bir Phantom veya Larva ile karşı karşıya kalırız.

majikal kişilik

BEN + BEN = Biz hep A oluruz diğerleri B ve C’dir. Merkezde ben vardır. Çağrılan enerjilerde kendimizi model aldığımız için, enerjide bu modele uygun olarak bencilce şekillenecektir. Ayrıca salt, tek yönlü enerjiye yoğunlaşıldığı için enerji, patlaklarını sinir krizleri şeklinde gösterecektir. Bu koşulda direnilen şeye karşı direnç oluşturmaya kalkışmak direnilen şeyi besleyecektir.

 

BİZ = İkililik ortadan kalkmıştır. Bütünlük, Tanrısal aşk, ayırmama, birleşim durumu; ateşin kendisi olma durumu buna benzetme olarak örnek gösterilebilir. Aslında bütün sağlıklı geleneksel öğretilerin temelinde BİZ sözcüğü yatar. Bu coşku hâli olarak tecrübe edildiği gibi HİÇLİK hâlleriyle de karıştırılabilir. Ancak ritüelin bizi olası parazit varlıklardan koruyacak nitelikte olması ve düzgün koşullarda uygulanması çok önemlidir.

Majikal maske/ kişilik: Kendimizi mevcut karakter ve huylardan soyutladığımız bir ruh hâli söz konusudur. Mevcut hayatta herkesin farklı huyları vardır. Aslında normal kişilik topluma göre şekillenir ya da aksi yönde topluma göre kişiliksizleşebilir bir insan. Clark Kent’in Superman’e dönüşme süreçlerini hatırlayalım. Clark, normal hayatta silik ve kusurları olan bir adamdır. Ama Superman’e dönüşünce olağanüstü güçlere sahip olur, yakışıklıdır, karizmatiktir, her kadın onu arzular.

Bunu yine aynı masalla, yani “insanlık için çalışan en hayır sever insan maskesi” altında yapar. Superman, neyin kime göre iyi, neyin kime göre kötü olduğunu kararlaştıran biri durumundadır. O kısa süreliğine Tanrı’yı oynar. Majikal Kişilikte aslında ahlak, mantık ve toplumsal önyargılar kısa süreliğine de olsa çöpe atılır. Maskeler aslında topluma karşı oluşturulmuş bir kalkan vazifesi de görür.  Tabii burada gerçek kişiliğini örten anlamında kullanılan maske takınmaktan söz etmiyorum. Majikal kişilikte “SEN, BEN, O” yoktur. Ritüel sahasındaki majisyen kısa süreliğine Tanrıyı (BİZ) oynar. Majikal kişilik görüldüğü üzere normal kişiliğimizin bir nevi karşıtıdır, ama bir yandan onunla bütünlük içindedir. Kişilik iyi huyluysa, Majikal Kişiliğe büründüğünde tam tersi özelliklerle donanması mümkündür; Alter Ego’nun işleyişi gibi.

Ritüel’de cüppe gibi kıyafetler giyilmesi önerilir. Ancak rutine bağlamış ritüellerde bu mecburi değildir. Ritüel kıyafeti farklı bir kazak giydiğiniz zaman kendinizi farklı bir rûh hâlinde hissetmeniz gibi bir işlev görür. Siz Majikal Persona’nızla başka bir coşku hâlini yaşarsınız. Çoşku hâlinin derinliğine göre yaptığınız ritüelin kalitesi artacaktır.

Hindibaba

CEVAP VER

Lütfen yorum yapınız!
Lütfen buraya isminizi girin