Telepati, bireyler arasında bilinen beş duyunun yardımı olmaksızın sağlanan bilgi aktarımına denir. (Vikipedi)Bu konuda hiç birimizin bir itirazı yok. Fakat akıllarda şu  soru dolanıyor. Bu telepati nasıl işliyor?Her şeyden önce şunu bir irdeleyelim. Var olan, olmuş ve olacak olan her şey enerjidir. Bunu anladığımıza göre tekrar konumuza dönelim. Bilgi...
Tarihte bir çok kralın savaşlara girmeden önce  düşman ülkelerin önemli kişilerinin ruhlarını çağırttığı bilinmektedir. Savaş stratejileri gibi konularda bilgiler alınmaya çalışırdı. Başka türlü de bilgi alınması gereken önemli kişilerin de ruhları çağrılmaya devam etmiştir. Günümüze kadar da halen bu ayinler uygulanmaktadır. Ruh çağırma okültizmde önemli bir yer tutar. Lakin İslam...