Geotic Deney 1#-5# Yazarın arkadaşı ve ortağı S.H, isminin yayınlanmasını istemediği için sadece baş harfi ile yazılacaktır. Demon davetinde bulunan yazar ve ortağı ayrı ayrı kayıt tutmuşlar ancak burada sadece yazarımız Steve Savedow’un kayıtlarına yer verilecektir. Deney hazırlıklarına 1985, Ocak ayında başladılar ve 4 ay süren hazırlık aşamasından sonra aynı yıl...
Deney bir medyum iki operatör tarafından yapıldı. İsimlerini paylaşmayan bu kişilerden tüm anlatım boyunca birinci operatör, ikinci operatör ve medyum şeklinde bahsedilecektir. Operatörlerden birincisi ilk ritüelde sadece izleyici olarak yer aldı ve kayıt tuttu. Deneyi yapanlar farklı odalarda birbirlerinden habersiz yaşadıkları tecrübeleri birinci operatöre anlattı. Deneye başlamadan önce gerekli...
Okuyacağınız bu kitap Goetia’nın kabul gören ve hala kullanılan Crowley tarafından 1904 tarihli düzenlemesidir. Simam'ın Goetia Kitabı ile ilgili düşünceleri ve açıklamaları: Goetia’nın bizzat Kral Süleyman tarafından yazılmadığı artık biliniyor, ortacağda batılıların eline geçen İbranice versiyonunda kitabın, bu bilgileri Kral Süleyman’dan öğrendiğini iddia eden birisi tarafından kaleme alındığı söyleniyor. Ancak İbrani...
RİTÜEL TÜRLERİ Her amaca yönelik tonla ritüel formülü literatüre girmesine rağmen onların büyük çoğunluğu hiç bir işe yaramazdırlar. Çünkü o çalışmalar hep kişisel ritüellerden oluşur. Onlar majikal günlüklerdedir. Ve oluşturan kişinin parçasıdırlar. Ancak şu meşhur Gölgeler Kitaplarına not alınmış sonra genelde bir kitapta toplanmıştır. Ve farklı majisyenler tarafından uygulanıp başarısızlıkla...
İÇSEL DÜNYA  VE DIŞSAL DÜNYA İçsel olan bizim yatay diyebileceğimiz çizgiyi oluşturur; Dışsal olansa dikey çizgiyi. Bu en iyi Güneş Haçı sembolünde temsil edilir. Tabii bu sembol 4 elementin gücünün dışında dörtleme yapısında incelenen bir dizi kavramı beraberinde getirir. Uykudan uyanınca merkezde biz varızdır. Bu algı biçimi ritüellerle değiştirilebilir. İçsel...
Ritüel Majide İlk Adımlar Bölüm 3: Hazırlık Süreci  Bir piyanist konsere çıkmadan önce saatlerce alıştırma yapar. Ayrıca sahnede seyircilerden gelecek seslere aldırmadan müziğini icra edebilecek durumda olabilmesi yüksek konsantrasyonun sonucudur. Gürültülü ortamda bile sadece enstrümanına yoğunlaşması bile başlı başına bir yetenek sayılır. Aynı şey maji öğrencileri için de geçerlidir. Öğrencilerin devamlı...
Majikal Kişilik Kişiliğin, bizim hayata bakış açımızı ve duruşumuzu yansıtması gibi, sosyal olarak belli bir duruş sergilemek olarak görüldüğü de çok açık. Tabii ki kişiliğin psikolojik açıklamasına pek girmek istemiyorum. Size, kısaca majikal kişilikten bahsetmeden önce ritüelde en azından sembolik fikirler verebilecek bir kaç şeyden söz etmek istiyorum. Bunları yüzeysel...
Ritüel Majide İlk Adımlar Bölüm 1: Ritüel'e Giriş  Ritüel uygulamalarında mevcut enerjiyi muhafaza etmek ve onu gerektiğinde dağıtmak (defetmek!) çok önemli yer tutar. Ritüeli uygulayan kişi istediği, bazen hayal ettiği ruh haline girebilmelidir. Bu çok dramatik bir yol olsa gerek. Çünkü tasarlayabildiğimiz enerjiyi tekrar aynı ölçüde çağırabilmemiz mümkün olduğu gibi,...
  SatürnSatürn Günü: PazarBurcu: Oğlak, KovaHayvanı: Timsah, Keçi, Yılan, Ejderha, Basilisk,Köpekbalığı, KaplumbağaSayıları: 3, 9, 15 ve 45.Metali: KurşunTaşı: Oniks, SafirElementi: ToprakRengi: Siyahİlgili olduğu Fiziksel Yerler: İskelet, kemik iliği, kalsiyum dengesi, dişler, yapısal ve bağlayıcı dokular, dalak, kulaklar.İlgili olduğu bitkiler: Bıldırcın otu, Horozibiği çiçeği, Arpa, Kayın, Pancar, Dulavratotu Kökü, Kaktüs, Karanfil, Akasma,...
Maji Uygulamaları ve Majikal Ritüele Giriş Majikal güç kişiden kişiye değişmekle beraber inanç ile doğru orantılıdır. Ancak inancı etkileyen birden çok faktör majisyenin önünde duran fiziki doğal bariyerlerdir. Her ne kadar kendi kendinize inansanız da varolan fiziki engelleri aşmanız için sahip olduğunuz inanç tek başına yeterli olmayacaktır. Bu yüzden majisyen...