Maji Uygulamaları ve Majikal Ritüele Giriş

Majikal güç kişiden kişiye değişmekle beraber inanç ile doğru orantılıdır. Ancak inancı etkileyen birden çok faktör majisyenin önünde duran fiziki doğal bariyerlerdir. Her ne kadar kendi kendinize inansanız da varolan fiziki engelleri aşmanız için sahip olduğunuz inanç tek başına yeterli olmayacaktır. Bu yüzden majisyen etrafındaki mevcut durumları değiştirmek yerine önce kendisini değiştirir. Daha sonra maji uygulamaları  kullanım amaçları doğrultusunda doğallığını farkedebilir. Doğallıktaki amaç olabilecek olayların olmasıdır. Örneğin bir aşk büyüsünde majinin harekete geçireceği enerjiden etkilenen iki veya daha fazla kişi vardır. Majisyen kendisi için bu maji uygulamaları yapıyorsa karşısındaki kişinin kendisine bakış açısını değiştirecektir. Doğal olarak harekete geçirilen enerjiden hem majisyen hemde karşıdaki kişi birincil şekilde etkilenecektir. Etkilenen kişi sayısı arttıkça büyüklük sorunu ortaya çıkar. Yine bu örnekte ki büyüye maruz kalan kişi mevcut durumda başka birisine aşık ise majiden etkilenen sayısı artacaktır. Tek bir formülle istenilen sonucun elde edilmeside bir o kadar zorlaşacaktır.

Büyüklük sorununu majisyenin herzaman dikkate alması gereklidir. Dünya barışını arzulayan bir majisyen bu uğurda çalışması tüm dünya insanlarının düşüncelerini etkilemeye çalışmaktır. Böyle amaçlar genellikle majisyenin gücünü aşar. Aynı durum kolay görünen ufak bir aşk majisinde de geçerli olabilir. Doğal bariyeri farkeden majisyen bilir ki harekete geçireceği enerji sadece kafasında oluşturduğu bir inanç ile bu bariyeri aşamayacaktır. İnanç önemlidir fakat tek başına yeterli değildir.

Bir tanrıya inanabilirsiniz, müslüman, hıristiyan, yahudi olabilirsiniz, birden çok tanrıya inanabilirsiniz ve bu şekilde isteklerinizin dualarınız ile olacağına inancınız artabilir ancak bir majisyen olmak için olacağına inanmaktan başka daha çok şey yapmalısınız. “Majinin anahtarı enerji motiflerinin varlık seviyelerinden fiziksel seviyeye indiği doğal yaratılış sürecindedir.” Majisyen daha önceden öğrendiği ve tecrübe ettiği astral ve eterik işlevle ilişki kurarak  enerji motiflerini harekete geçirerek veya bu enerjiler ile yeni motifler kurarak doğal sürece etki eder ancak etkilediği doğal süreç doğal motifleri takip eder.

Majisyenin değiştirdiği süreç yine doğaldır ve majiyle uğraşacakların bunu farketmesi gereklidir. Eğer bu doğal motiflerin dışına çıkılırsa maji süreci olumsuz etkilenir ve sonuçsuz kalır. Burada ki doğallık olabilecek şeylerin olmasıdır. Örneğin majisyen ölümsüzlük üzerine bir maji yapamaz eğer yapmaya çalışırsa doğal motiflerin dışına çıkar ve sonuçsuz kalır ancak birisini öldürmek için yapacağı maji doğal bir sürecin parçasıdır.  Birisinin ölmesini sağlamak doğallığı değil sadece öleceği zamanı etkiler. Yine şifa ve eterik dengenin majikal yöntemleri sağlık için kullanılabilir. Bu uygulama uzun ve sağlıklı bir ömür vaat etse de yaşlanma sürecini tamamen durdurup ölümsüzlüğü vermez. Majisyenin her zaman farkında olduğu bu ilk  ilkedir;” Maji doğayı izler” Doğal olmayan bir şeyin istenmesi veya doğal motiflerin göz ardı edilmesi majinin sınırlarını değil majisyenin sınırlarını aşar ve her gerçek majisyen bu ilkenin farkındadır.

Majisyenin karşılaşacağı veya yüzleşmek zorunda kalacağı diğer bir konu etkilenmektir. Konunun başında anlatılan majiden etkilenenlerin içine majisyenin kendisinide dahil etmesi gereklidir. Harekete geçirdiği enerjiyi önce kendi üzerine çeken majisyen daha sonra isteği doğrultusunda hedefine yönlendirir. Usta bir majisyen olan Anna Kingsford sıkı bir vejeteryan ve hayvan hakları savunucuydu. Bu nedenle hayvanların bilimsel deneylerde kullanılmasına oldukça karşıydı ve kendi düşüncesine katılmayan kişilere karşı nefret ve öfke besliyordu.  Majikal yöntemlerle intikam almak için bir kaç araştırmacıyı öldürmeyi denedi. Aslına bakarsanız başlarda oldukça başarılıda oldu. Maji uygulaması yaptığı pek ünlü olmayan iki araştırmacı kısa bir süre içinde çeşitli nedenlerle öldüler. Bir sonraki hedefi Louis Pasteur’idi. Pasteur oldukça ünlü birisiydi, günümüzde hala en etkin şekilde kullanılan kuduz aşısını keşfeden Pasteur Fransız halkı tarafından milli kahraman olarak görülüyor ve onların duaları ile korunuyordu.

Kingsford’un yaptığı büyüden etkilenmedi ve harekete geçen enerji Kingsford’un kendisinde kaldı ve kısa bir süre sonra can verdi. Maalesef Kingsford majisyenin majinin etkileri içine kendisini dahil etmesi gerektiğini ve bu etkilerden korunmak içinde bazı ritüellere başvurması gerektiğini bilmiyordu, iyi ki bilmiyordu. Bundan dolayı bir çok usta majisyen bir uygulamaya geçmeden önce kehanet yöntemlerine danışırlar. Böylece majiden etkilenecek kişinin daha farklı enerjilerden etkilenip etkilenmediğini anlamaya çalışarak yöntemlerini belirlemeye çalışırlar. Bu yüzden her usta majisyen alternatif olası ve daha olabilir yolları denemeye çalışır.

Örneğin bir aşk ilişkisini maji ile zorlamak yerine, onun beğenileri yönünde kendini değiştirmek için uygulanacak majikal ritüellerle ile kişisel  gelişim sağlayarak karşı tarafı etkilemek daha güvenli ve daha iyi sonuç verecektir. Belki zaman olarak daha uzun olsa da daha sağlıklı ve olumlu sonuç vereceği daha olasıdır.

Şifa gibi olumlu yönde yapılan majilerde majisyeninde bu enerjiden olumlu etkilenmesi doğal bir sonuçtur ve bu yüzden olumlu majiler majisyenin de menfaatinedir. Yukarıda bahsedilen maji ile yok etme, fiziksel zarar veya ölüm gibi majinin harekete geçirdiği enerji nasıl mental veya fiziksel hasar verebiliyorsa aynı şekilde iyileştirme, tedavi etme etkisine de sahiptir. Yok etme, fiziksel zarar veya ölüm gibi uygulamaların bir çok farklı yöntemi vardır. Bunlar  belirli sembollerle bir varlığı veya enerjiyi yazarak harekete geçirmek veya belirli ritüellerle var olan enerji motiflerini etkilemek gibi olabilir ancak en sık ve en iyi sonuç verdiği düşünülen yöntem astral seviyede ruhsal veya fiziksel zarar verecek enerji inşa edilip istenilen hedefe yönlendirilmesidir.

Bu enerji farklı bir maji, başka astral motifler ve kişi veya kişilerin irade gücü ile karşı koyulmadıkça kişiyi intihar, kaza, ağır hastalık, ani ölüm gibi sonuçlar beklemektedir. Tabi bu harekete geçen enerjinin majisyeni vurması riski her zaman vardır. Bu tür yıkıcı enerjileri çağıran majisyenin bu enerjinin etkilerine maruz kalmaması için korunma yöntemleri vardır. Ancak majisyen ne kadar çok bu tür enerjileri üzerine çekip yönlendirirse korunması da o kadar zayıflayacak ve çağırdığı enerjinin etkilerine er geç maruz kalacaktır. Ve korunma yöntemleri her majikal uygulamada olduğu gibi %100 değildir.

Majisyen uyguladığı maji uygulamaları, kesinlikle olup olmayacağını bilmez ve bunun farkındadır ancak kesinlikle olacağı inancındadır. Bu durum majisyenin önündeki doğal bariyerlerden birisini oluşturmaktadır. Bu durumu aşmak için Majisyenin kendini değiştirmesi, geliştirmesi ve uzun çalışmalar yapması gerekmektedir. Daha sonra bu engeli aşmak için uygulanan yöntemlerden birisi amacın formülize edilmesidir. İstenilen amaç net bir şekilde belirlenip net bir şekilde anlatılmalıdır. Formüle edilen amacın anlamında muğlak yerler kalmamalıdır.

Maji uygulamaları uygulandığında harekete geçirdiğiniz enerji sizin asıl ne anlatmak istediğinize değil, sadece söylediklerinize bakacağını unutmamanız gerekir. Maji ile isteklerinizin sonuçları istediğiniz şey olmasa da sadece söylediklerinizdir. Bu yüzden birden çok anlamı olan kelimeler, deyimler, farklı farklı anlamlara gelen cümleler kesinlikle kullanılmamalıdır. Açık, net, kısa, öz bir şekilde istenilen anlatılmalıdır. Aksi taktirde doğacak sonuçlar pek hoşunuza gitmese de kazanımlarınız sözlerinizle doğru orantılı olacaktır. Amacınızı net bir şekilde belirleyip anlattıktan sonra ikinci kısım sembolize etmektir.

Altın Şafak Cemiyetinin öğretisinde sembolize etmek oldukça önemli bir yer tutar. Net bir şekilde belirlediğiniz amacınızı, belirli cümlerle formüle ettikten sonra bu formülü sembolize ederek doğal bariyeri aşmaya çalışırsınız. Örnek olarak sıkça orta doğu literatüründe kullanılan aşk büyülerinde şu söze rastlarız “Hakkı”dan olma “Ayşe”den doğma Fatma “şu” kişiden olma “şu” kişiden doğma şu kişiye aşık olsun. Buradaki temel amaç net bir şekilde hedefleri belirlemektir. Majikal istekler çeşitlendirilebilir. Maji uygulamaları’nda sembolize etme kısmı ise bu olayı astral seviyelerde ulaşılan veya başkaları tarafından ulaşılmış mental motiflerle anlayarak canlandırmaktır. Altın Şafak geleneğinde üç temel sembol dizisi vardır. Bunlar Hayat ağacının küreleri(sefirot), gezegenler ve doğal majinin elementleridir. Bunlar Circles of Power adlı kitapta şöyle gösterilmiştir;

*”Toprak somut fiziksel maddeyi ve onunla ilgili herşeyi yönetir; tarım, madencilik, toprak ve toprak altı olan her şey; kemik ve kaslar gibi fiziki bedenin sert kısımları ve dokunma duyusu. O iş ve çalışma hayatı, para ve fiziksel mülkiyetle ilgili şeyleri yönetir.

Su sıvı fiziksel maddeyi ve onunla ilgili herşeyi yönetir; denizler, göller, nehirler, dereler, bereket ve üreme; kan ve lenf gibi bedenin sıvı bölümleri, duygular ve tat duyusu. İnsanlar arasında sosyal ve cinsel ilişkileri yönetir ve genelde mutlulukla ilintilidir.

Ateş fiziksel enerji ve onunla ilgili herşeyi yönetir; ısı, ışık, elektrik ve radyoaktivite; bedeninin enerji yönleri, hareket ve bedensel ısı, irade, görme duyusu. Ayrıca her türlü faaliyet, yönetme ve organizasyon güçlerini de yönetir.

Hava fiziksel gaz, hava ve onunla bağlı herşeyi yönetir; atmosfer, rüzgarlar, iklim. Bedenin gazlı bölümleri, akciğerler, sinir sistemi, akıl ve koku duyusu. Sosyal alanda iletişimi yönetir, ama aynı zamanda mücadele, şiddet ve acıyı da idare eder.

Ruh evrende fiziksel seviyenin ötesinde olan herşeyi idare eder. Bilinç ve işitme duyusuyla ilgilidir. Ayrıca ruhsal gelişme ve inisiyasyon ile ilgilidir.

Gezegenler genelde somut bilinç alanı olan astral seviyesini etkileyen maji için kullanılır, ama eterik seviyenin ince kısımları ve zihinsel seviyenin [mental alemin] daha somut kısımlarına erişebilirler. Maji uygulamaları olarak her gezegenin aşağıdaki gibi kendi geleneksel yönetim alanı vardır:

Satürn keder, ölüm, yaşlılık, geçmiş, sınırlama, sağlamlık, tarım, soyut düşünce ve felsefeyi ile ilgili herşeyi yönetir.

    〈  Satürn gezegeni ile daha detaylı bilgi için Gezegenlere Sembolik Bakış ve                       Büyücülük: Satürn adlı yazıyı inceleyin.  

Jüpiter talih, servet, büyüme ve genişleme, resmi seremoniler ve geçiş törenleri, sadakat, ziyafet ve işinde veya resmi işlerde ilerleme  ile ilgili herşeyi yönetir.

    〈 Jüpiter gezegeni ile daha detaylı bilgi için Gezegenlere Sembolik Bakış ve Büyücülük: Jüpiter adlı yazıyı inceleyin.

Mars her türlü saldırganlık, yıkıcılık, mücadele ve şiddet, erkeklere ait cinsellik ve hayvancılık ile ilgili herşeyi yönetir.

     〈  Mars gezegeni ile daha detaylı bilgi için Gezegenlere Sembolik Bakış ve  Büyücülük: Mars adlı yazıyı inceleyin… 〉

Güneş güç ve mevki, liderlik, her türlü otorite ve iktidar konumları, her türlü başarı, denge ve uzlaşma, fiziksel çaba gerektiren spor ve oyunlar ile ilgili herşeyi yönetir.

     〈  Güneş gezegeni ile daha detaylı bilgi için Gezegenlere Sembolik Bakış ve Büyücülük: Güneş adlı yazıyı inceleyin…

Venüs müzik, dans ve bütün güzel sanatları, sosyal faaliyetler ve eğlenceler, zevkler, aşk, duygular ve dişi cinsellik ile ilgili herşeyi yönetir.

     〈  Venüs gezegeni ile daha detaylı bilgi için Gezegenlere Sembolik Bakış ve Büyücülük: Venüs adlı yazıyı inceleyin… 

Merkür öğrenim ve entelektüel faaliyetler, her türlü mesajlar ve iletişim, kumar, tıp ve şifa, ticaret ve ekonomik meseleler, ama aynı zamanda hile, dolandırıcılık ve hırsızlık ile ilgili herşeyi yönetir.

     〈  Merkür gezegeni ile daha detaylı bilgi için Gezegenlere Sembolik Bakış ve Büyücülük: Merkür adlı yazıyı inceleyin… 〉

Ay seyahatler, deniz, av ve balıkçılık, biyolojik devinimler, üreme, psişik fenomen, rüyalar, vizyonlar, bilinçaltı ve bilinmeyen ile ilgili her şeyi yönetir.  ”

     〈  Ay gezegeni ile daha detaylı bilgi için Gezegenlere Sembolik Bakış ve     Büyücülük: Ay adlı yazıyı inceleyin… 〉

(John Michael Greer Circles of Power Çeviren K.Menemencioğlu)

Hayat ağacının küreleri bu konuda anlatılamayacak kadar detaylı ve uzundur. Mental ve ruhsal seviyelerle ilgili majide kullanılır. Astral kat çalışmaları için önemlidir. Bu konu daha sonraki Melammu başlıklı bölümlerde uzunca anlatılacaktır.

Altın Şafak maji uygulamaları içinde belirli ritüeller vardır. Amacın formüle ve sembolize edilmesi bir ön hazırlıktır. Uygulanacak majinin kafada oluşturulması kısmıdır. Daha sonra direk majinin uygulama kısmına geçilmeden ritüel açma, kapama, enerjileri çağırma dağıtma gibi belirli ritüeller yapılır. Altın şafak majisyeni bu ritüellere oldukça iyi bilir ve herhangi bir majikal amaç için uygulamaya geçmeden önce bu ritüelleri tekrar eder. Çok geniş ve detaylı ritüeller olduğu için bu konularda kürelerle beraber anlatılacaktır.

Bu konulara geçmeden önce maji uygulamaları olarak ritüel için gerekli olanlara değinelim. Ritüeli illa özel bir alanda yapmanıza gerek yok. Önemli olan ritüel için rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortam ki bu yatak odanız olabilir. Çok fazla eşya olmaması tavsiye edilir. Bu işler için kullanabileceğiniz özel bir oda tercihen daha iyi olsa da belirtildiği gibi ritüel sırasında mahremiyetinizi koruyacağınız sıradan bir oda da olabilir. Dikkatinizi dağıtacak şeyler olmaması gereklidir. Ritüel alanının, odanın ortasına konulacak altarın(sunak) her tarafında rahat hareket edebileceğiniz şekilde boş alanın olması gereklidir.

Elemental ritüelde her element pusulanın dört yönünden birine tekabül eder ve o yönden çağrılır.  Hava doğuya, Ateş güneye, Su batıya, Toprak kuzeye ve Ruh merkeze atfedilmektedir. Astral kat çalışmalarında daha farklı bir yol izlenir. Majisyen elemental diyarlara astral projeksiyon, durugörü, Yol Çalışması v.b. ile girer. Ayrıca elemental sembolleri gezegensel bir bazda kullanan belirli ritüel çalışmalar için de kullanılır. Bu temada Ateş doğuya, Toprak güneye, Hava batıya, Su kuzeye ve Ruh yine merkeze atfedilir. Gezegensel ritüelde sorun biraz daha karmaşıktır. Gezegensel enerjiler gezegenin semadaki mevcut konumuna bağlanmaktadır ve invokasyon veya vizyon seyahati için en etkin konum ufukta ona tekabül eden yöndür. Bunu tespit etmek için ritüelin başlama zamanının astrolojik haritası, horoskopunu çıkarmakla mümkündür. Jupiter çalışmasında bu konuya tekrar değinilecektir.

maji uygulamalarıAltın Şafak sisteminde de maji uygulamaları içinde zamanın önemli bir yeri vardır. Enerji gel gitleri gezegenlerin etkilerine göre karmaşık bir şekilde azalıp çoğalmaktadır. Astral ve fiziksel beden üzerinde bu enerjilerin etkilerinin önemli bir yeri olduğu yüzyıllardır bilinmektedir. Yükselen gezegene göre zamanı tespit etmek oldukça ustalık isteyen bir konudur ve sırf bu konu üzerine bir çok kitap yazılmıştır. Günümüzde Majisyenin bu konu üzerine ustalaşmasına gerek yoktur. Orta çağda bu ustalık alanı usta majisyenler için olmazsa olmazlardandı. Bir çok basit astrolojik takvim bu zamanları göstermektedir. Jupiter çalışmasında detaylıca zaman bulma konusu anlatılacaktır.

altar

Standart Altın Şafak  altarının üstü kare, yaklaşık bir metre boyunda ve yarım metre eninde ve genişliğindedir, bütün yanları kapalıdır. Ayrıca uygun ölçütlere yakın herhangi bir küçük masa veya sehpa kullanmak mümkün yeter ki sağlam olsun, fazla eğilmeden kullanılabilsin ve fazla yer işgal etmesin. Her durumda ya siyaha boyanmalı veya siyah bir örtüyle kapatılmalıdır. Altarın üzerinde iki mumluk, bir buhurdanlık ve bir bardak Kutsanmış Su* bulunmalıdır. Mumluk küçük çapta Altın Şafak loca çalışmalarında çok önemli rol oynayan iki Sütunu temsil etmektedir; altarın kuzey tarafına konulan biri siyah bir mum ve güney tarafına konulan diğeri beyaz bir mum taşıyacaktır.  Buhur (insens) tutucu piyasada bulunan olağan türden olabilir. Kutsanmış su kabı Su elementin çalışma aleti kadeh ile aynı olmayıp basit bir kaptır, açma ve kapatma ritüellerinde rolü vardır.

Suyun Kutsanışı

Altarınızın üstüne içine kaynak suyu koyduğunuz kabınızı, içinde tuz bulunan bir tabak veya kaseyi, içinde buhur külü bulunan ufak bir tabak veya kaseyi yerleştirin. Daha sonra altarınızın batısında yüzünüz doğuya doğru durunuz. Sağ elinizin avucunu aşağı doğru tuzun üzerine uzatınız. Elinizden tuzun üzerine beyaz enerjinin aktığını imgeleyiniz ve şu sözleri söyleyiniz:

Tuzda hikmet barınsın, ruh ve beden sağlığını korusun. Semavi tuz, Toprağın tuzu ve tuzun Toprağı olabilmesi için içinden tüm cin tayfları terk etsin.  Otlanan öküzü beslesin ve Kanatlı Boğanın boynuzlarıyla umutlarımı pekiştirsin.

Sonra sağ elinizi külün üzerine uzatınız. Aynı imgelemeyi tekrarlayınız ve şu sözleri söyleyiniz:

Bu küller yaşam sularının pınarına dönsün. Bereketli Toprak olsun. Hayat Ağacını yeşertsin.

Daha sonra tuz ve külü aynı anda suya ekleyiniz. Şu sözleri söyleyiniz:

Ebedi Hikmetin tuzunda, hazırlanma suyunda, Toprağın fışkırdığı külden, Çağların Çağı boyunca her şey başarılsın.

Kutsanmış su artık majikal bir madde muamelesi görmelidir. Elden çıkarılması gerekiyorsa, enerjileri Dünyanın eterik bedeni tarafından özümsenmesi için toprağa dökülmesi gerekir.
Altın şafak majisyeni hexagram, pentagram, açma ve kapama ritüellerini ezbere bilmelidir. Tüm majikal uygulamalar pratik gerektirir ve uygulandıkça anlam ve işlev kazanır. Maji öğrencisinin bunu unutmaması gereklidir. Açma kapama hexagram, pentagram ritüelleri ayrıntılı şekilde ilerleyen konularda anlatılacaktır.

Simam Melammu

1 YORUM

  1. Yine tam ihtiyacım olan zamanda tam ihtiyacım olan yazı.. Çok teşekkürler Simam, yazıyı bir lokmada yuttum

CEVAP VER

Lütfen yorum yapınız!
Lütfen buraya isminizi girin