Güneş

Güneş Sembolü
     Güneş Sembolü

“Gölgeler çoktur, fakat Güneş birdir.”

Erk Hayvanı: Aslan, Atmaca

Astrolojik işaret: Arslan

İlaçları : Alkol, tonikler, anti depresanlar

Gün: Pazar

Taş: Topaz

Renkler: Altın, Sarı

İlişkili Tanrılar:  Aditi ,Ah Kinchil , Ama-Terasu, Apollo, Aten, Brighid, Dhatara, Frey, Helios/Sol, Itzamna, Lucifer, Mithra, Mystere, Nitten, Paiva, Ra, Savitar

Tütsüler: Ardıç, Biberiye, Kadife çiçeği, Öküzgözü, Karanfil, Tarçın, Melek Otu, Misk, Amber, Portakal, Limon

Fiziksel Bağlantıları: Kalp, Omurilik, Kan dolaşımı, Karın boşluğu.

Kurallar: Kalp, başan, liderlik, cesaret, genişleme, iyimserlik, yaratıcılık, büyüme, çocuklar.

İlgili Büyüler : Başarı , Hedeflere ulaşmak, Özgüven güçlendirmek,  Zenginlik, Ün, Para. Ümit. Yöneticiler, başkanlar, güçlü kimseler nezdinde teveccüh kazanmak, Genel arkadaşlık, Düşmanlığa karşı koymak. Düşmanlığı, dostluğa çevirmek. Sportif başarılar,  Fiziksel sağlamlık, Genelin hayranlığını kazanmak.

Mum, Tılsım Renkleri : Altın , Sarı

Bağlantılı Bitkiler: Dişbudak ağacı, defne ağacı, tarçın, siğil otu, ardıç, portakal kabuğu, kantaron çiçeği, hamamelis.

Mitolojik Bağlantıları:  Helios (Yunan)/ Sol (Roma),bu gezegenin tanrısı  en önemlisi Apollo (Yunan ve Roma), aynı zamanda Phoebus (parlak) da denir, Zeus ile Leto’nun oğlu parlak ışıltılı günlerin, güzel sanatların, tedavi sanatının ve bilgeliğin tanrısıdır.

Samanyolu galaksisi içinde orta büyüklükte bir yıldızdır. Etrafında çeşitli uzaklıklarda dönen sekiz gezegen ile beraber ufak bir sistem oluşturur, milyonlarca yıldızı içine alan Samanyolu galaksisinin merkezinden 30.000 ışık yılı kadar uzakta olduğu biliniyor. Dünya’dan uzaklığı ortalama olarak hesaplandığında 149.500.000 km olarak çıkıyor. Işık hızının saniyede 300.000 km  olduğu biliniyor, buna göre Güneş’ten gelen ışığın Dünya’mıza varması 8 dakika 18 saniye sürüyor. Sistemimizin en büyüğü olan bu gezegenimizin kütlesi aşağı yukarı 1,9891 ×1030 kg’dir.

Gezegenin yüzeyi incelendiğinde bilimsel verilerle sürekli patlamalar olduğu gözlenmiş. Birer alev sütunu gibi yükselen gaz kütlelerinden başka, yüzeyde bir takım donuk bölgeler de vardır. Bunlar gerçekte manyetik burgulum fırtınalarından başka bir şey değildir. Manyetik alanlar güçlü olduğundan dünyamızdaki manyetik olayları da etkiler.

Sembolizmi incelersek neredeyse tüm öğretilerde kutsallık yüklenen, ışığın, bilginin, rehberliğin, yaratıcı gücün temsilen ortaya çıkan bir semboldür.

Eski Yunan’da Zeus’ un oğlu ve ondan sonra en güçlü kişi olan Apollon’u simgeler. Güneş güç ve saflığı mitolojide simgeler, aynı zamanda sürülerin bekçisi olup tarım tanrısıdır. Apollon kusursuz bir derecede yakışıklı olarak Olimpiyat oyunlarında ilk şampiyondur. Aydınlığı, gücü başarıyı ve hakikatı temsil eder.

Bazı mitolojilerde baştanrı olarak kabul edilmiştir ayın karşıtlığı olarak. Eski Mısır’da ise güneş tanrısı olarak bilinen Ra  tanrısı da meşhurdur.. Büyük torunu Horus daha sonra Güneş’le ilişkili. Norse efsanesinde Balder, bir ışık ve yaşam tanrısı olan Apollo’ya benzer bir figür. O Odin’in oğludur, zira Apollo Zeus’un oğludur. Balder, ökseotu silahları haricinde tüm zararlardan korunuyor ve fesat tanrısı Loki, körü kör bir okçu ökseotu ile Balder’ı öldürüp ölüler diyarına göndermek için kandırıyor.

Lugh of Long Arm, hasat, tahıl ve ışık ile ilişkili birçok Keltik güneş tanrılarından biridir. Demircilik, büyü, şiir, satranç, atletizm, savaş ve marangozluk gibi pek çok beceriden biridir. Romalılar onu Merkür’le ilişkilendirir, ancak güneş tanrılarıyla eşit derecede mukayese edilir. Modern putperestler ayinlerini Lammas’ta veya Lughnassadh’da kutlarlar. Çoğu kültürde Güneş’i erkek ve Ay dişi olarak görse de, eski Japonlar, Güneş tanrısı Amatarasu’ya gökyüzünün ve ışık tanrıçasının kraliçesiymiş gibi bakarlar. Japon bayrağı yükselen Güneş sembolüne dayanıyor. Modern putperestler ayinlerini Lammas’ta veya Lughnassadh’da kutlarlar.

Çoğu kültürde Güneş’i erkek ve Ay dişi olarak görse de, eski Japonlar, Güneş tanrısı Amatarasu’ya gökyüzünün ve ışık tanrıçasının kraliçesiymiş gibi bakarlar. Japon bayrağı yükselen Güneş sembolüne dayanıyor. Japon imparatorlarına da güneşin oğulları denilmektedir. Çin mitolojisinde güneş yang olmakla  birlikte ying de ay gezegeni demekti. Orta Asya göçebe toplumlarında tamamen ters bir biçimde gelişmiş. Özellikle Türk- Moğol aşiretleri nazarında güneş dişi güneş-ana, ay ise erkek aybaba’dır, Frigyaiılarda da Men bir ay tanrısıyıdı. Pueblo Kızılderilileri, kendilerinin Güneş Baba’nın oğulları olduğuna inanıyorlardı.

Masonlarda ise güneş pozitif bilimin ve evrenselliğin bir simgesi olmuş. Bilgisizliği, hurafeler gibi tüm karanlık güçleri yok etme gücüne sahip olarak bilinmiştir.

İlkel toplumlarda sonsuza dek yaşam simgeliyordu. Sarı renkte olan ışınların, göğün azür mavisini  delip geçerek, öbür dünyanın tanrısal güçlerini açığa vurduğuna inanılırdı. Aztek’lerin, tüm tanrıların onuruna yapılmış olan tapınaklarında (panteon) güneş tanrısı (mavi-sarıya) boyanmıştı. Simyada altın güneş sembolü olarak benimsenmiş. Altın madeninin de ışığı sayılan sarı, eril yani erkek cinsiyetine sahiptir. Tanrıçalardan çok tanrılara özgü  bir renk olarak benimsenmiş ve tanrılarla ölümlüler arasında ilişki kuran, gidiş ve dönüşlü bir yolun rengi sarı olarak niteleniyordu.  İran’da tanrı Mithrayı da simgeler.  Voodoo’da Papa Legba Güneş ve büyücülükle ilişkilendirilir, ancak Papa Legba’nın en önemli rolü ölümlü dünya ile yoldaşı /onlar arasında kapıcılık yapmasıdır. Ona Maitre Carrefour  “Kesişen Yolların Efendisi” da denir.

Astrolojide Güneş, doğuştan var olan karakteri, temel konuları, kişiliğin en çok geliştiği alanları ve biçimleri temsil eder. Hayattaki yolunuzu ve amacınızı, sizin için en temel ve gerekli şeyleri simgeler. Bilinci, aklı, iradeyi, faaliyeti, yaşamsal enerjiyi, dinamik gücü, bireysel yaratıcılığı ve farkındalığı, aydınlığı, sıcaklığı, motivasyon yeteneğini, cesareti, iyimserliği ve yaşam gücünü simgeler. Güneş gezegeni, dünyaya yaşam veren güç olduğu için astrolojide yaratıcı olarak yorumlanır. Kalp ve omuriliği yöneten bir gezegendir. Aslan burcunun yöneticisidir. Doğum anında güneşin bulunduğu burç kişinin öz burcunu belirler. Güneş, babayı temsil eder. Kısacası hayat bahşeden bir gezegenin hayatımızdaki rolü büyüktür ve astroloji de en büyük etkiye sahiptir.

Şamanizm kültüründe ise bir çok şaman bir ayine başlamadan önce doğuyu, batıyı, kuzeyi, güneyi ve altımızdaki yeryüzü ile üstümüzdeki gökyüzünü onurlandırır. Farklı şamanik öğretilerinde  her yönün farklı bir anlamı vardır. Örnek vermek gerekirse, şamanlar genellikle doğuyu, güneşin doğduğu yönü onurlandırarak ayine başlar. Yerli öğretilerde güneşin ne de olsa her gün doğacağı gibi bir hipotez söz konusu olmaz. Bu sebepten dolayı, yerli halklar güneşi her gün hoşça karşılar, selamlar ve vereceği hayat için ona teşekkür ederler. Ayinler de bu anlayıştan dolayı doğuyu onurlandırarak başlar.

Kayalar, taşlar üzerine yapılmış resim ve yontularda şamanların kafalarının güneş şeklinde tasvir edildiği görülmektedir. Tüm dünyadaki keşifler için geçerli olan bu tasvirde, şamanların kafa bölümünde güneş figürleri bulunmaktadır. Heryerde fiziksel varlığın ışığa dönüşümü, vizyon çalışması yapan kişinin ruhsal alemlere giriş yapan, aydınlık, ışık saçan bir varlık haline geldiği ruhsal bir yeniden doğuş olarak görülmektedir.

Gezegenlerin büyücülükteki kullanımına gelirsek, belirtilen uygulamalar yapılabilir. Güneşin gücünden faydalanmanın birçok yolu vardır. Vizyonlu meditasyon veya şamanik yolculuk yaparsanız, bir güneş tanrısıyla görüşmenizi ve onun kutsamalarını isteyebilirsiniz. Güneş’le birlikte olan zamanları da seçebilirsiniz. Yedi ana gezegenden (Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn) her birinin haftanın günü vardır. Pazar tam anlamıyla güneş ile alakalı ritüelleri yapmak için uygun bir zamandır. Sunak, mum, sunak bezi ve aletler üzerinde Güneş’in renklerini kullanabilirsiniz. Büyülü metinler, her maddenin kendisiyle ilişkili birden fazla gezegene sahip olmasına rağmen, enerjileri Güneş’le uyum içinde olduğu olan Güneş’in “yönettiği” metaller, mineraller ve bitkileri de kullanabilirsiniz.

 

Keanu MAGI

CEVAP VER

Lütfen yorum yapınız!
Lütfen buraya isminizi girin