AY

Ay Sembolü
Ay Sembolü

“Ayın kadim dilini kim biliyor şimdi? Kim konuşuyor Tanrıça ile hâlâ? Sadece taşlar hatırlıyor şimdilerde, Ayın uzun zaman önce bizlere söylediklerini, ve ağaçlardan, otların şarkılarından, ve çiçeklerin kokularından öğrendiklerimizi…”                                                                                                                                (Tony Kelly, ‘Pagan Musings’, 1970)

Astrolojik İşaret : Yengeç

Erk Hayvanı: Kedi

Element: Hava

Gün : Pazartesi

Renkler: Beyaz, Gümüş.(Yeniay:Gümüş)-(Dolunay:Kırmızı)-(Karanlıkay:Siyah)

Madeni: Gümüş

Tütsüler : Yasemin,mersin,ylang ylang,beyaz sandal ağacı

Taş: Aytaşı, inci, kristal

Kurallar : Üretim dengesi,verimlilik,ruhsal güçler,düşler,yaratıcılık,doğum.

Anahtar Sözcükler: Akışkanlık,değişim,düşsellik,karanlık,nemlilik,kadınsılık.

Fiziksel Bağlantıları: Mide/karın, rahim, lenf sistemi, memeler, sıvı dolaşımı, otonom sinir sistemi.

Mitolojik Bağlantıları: Hayat devinimini temsil eden üçlü tanrıça sistemi: l. Artemis (Yunan)/Diana (Roma), bakire=gelişme. 2. Selene (Yunan)/Luna (Roma), kadın=olgunluk. 3. Hecare (Yunan ve Roma), yaşlı= gerileme.

Tılsım: Korunmalarda su elementinden gelen tehlikelere karşı korur. Durugörü gibi yeteneklerin gelişmesinde yardımcı olur.                                                                           

İlgili Büyüler : Ay, Ay Tanrıçaları, kadın gücü, döngüler, duygusal ve / veya hormonal dengesizlikler, negatiflik, düşler ve sezgiler, psişik çalışma ve psişik yetenekleri yansıtan veya etkisiz hale getiren ritüeller, büyüler veya tılsımlardaki metal veya renk gümüş kullanın. Doğurganlığı, duygusal ve hormonal istikrarı iyileştirmek için gümüş takılar giyin.

Ay, bize en yakın astronomik cisimdir ve bu nedenle bizim üzerinde derin bir etkisi vardır. Özellikle suların kabarması ve çekilmesi yani gelgitlerden sorumlu olduğunu düşünürsek, suları etkilediği bilim tarafından açıkça ortaya konmuştur. Vücudumuzun büyük bir kısmı sudur ve doğrudan doğruya ay ile etkileşimdedir. Dünyadaki bitkilerin büyümesinde etkili olduğundan verimlilik ile de alakalı çıkarımlarda bulunabiliriz. Astroloji’ de Ay, Yengeç Burcu’nu yönetir. Bu burç annelik duygusunu simgeler. Vücutta,  göğüs, mide ve sindirim sistemi ile ilgilidir. Astroloji Güneş gibi Ay’dan da “ışık” diye söz edilir.

Mitolojik olarak açıklamak gerekirse, antik yunanda Artemis veya Diana’dır. Artemis veya Diana çoğu kez ellerinde veya saçlarının arasında bir hilal taşır. Apollon’un ikiz kardeşidir. Ormanların, şehirlerin, doğum yapan kadınların ve avcıların da koruyucusudur. Hint kültüründe Çandra olarak, antik mısırda İsis’e atfedilir. İki yönü olmakla  birlikte saflık, hayal, gizem bir yanda madde, öfke, doğurganlık bir tarafta. Görünmeyen yüzü gizemdir, soluk, romantik ışığı ruhtur, saflıktır, umuttur. Gelgit olayları (med-cezir) ise onun hırçınlığı ve kıskançlığının sonucudur. Doğumları yönetmekle birlikte birçok hayvanın Ay’ ın belli zamanlarında yumurta bıraktığı tespit edilmiş bulunmaktadır.

Sümer mitolojisinde de ay tanrısı olarak   Anu Nanna isimleri geçer. Nanna aydınlatıcı, nurlu anlamlarına geliyor. Babil ve Asur’da ise Sin olarak ifade edilmiştir. Eril özellikle olduğu görülür. Ancak  Sümer mezarlarında  kadınların altın madeninden yapılmış büyük Ay takılarıyla defnedildiği görülmüş ve bunun anlamının da yeniden doğumları dilemek arzusuyla ilişkili olduğu düşünülmüştür, doğum tanrıçası olarak Ninmah ile ilişkilendirilebilir.

Anadoluda tapınağı bulunan tanrçıa Hekate de Ay’ın tanrıçası olarak bilinir. Karanlıklar âlemiyle ilişkilendirilir ve daha ziyade sihre ve büyülere hükmeden tanrıça olarak ortaya çıkmıştır.  Onun büyücülük alanı 3 yol ağzıydı. Bu nedenle 3 yol kavşaklarına onun 3 gövdeli veya üç başlı heykelleri dikilirdi. Hekate’ye Trioditis ön adı verilmiş, “üç yolun birleştiği kavşak” anlamında kullanılmıştır. M.S. 3. yüzyılda yaşamış Suriyeli bir Neo- Platoncu, Porphyrios şöyle anlatıyor: “Ay’ın değişen fazlarını ve bu fazlara bağlı güçleri simgeleyen Hekate’dir. Etkisinin üç şekilde veya formdan belirtilmesinin sebebi de budur.” Ancak ondan 1100 yıl evvel (M.Ö. 8. yy’da) yaşamış Hesiodos da Hekate’nin üç formundan bahsetmiştir.

CadıAy’ın bitişinde Ay görünmez olduğunda Yunanlı kadınlar yerleri süpürür ve çöpleri 3 yol ayırımına götürüp Hekate’ye adarlar. Çöplere “Hekate’nin Akşam yemekleri” adı verilirdi. Bu kavşak ayini Ay’a seslenen bir ayin olduğuna göre, (kadın yumurtasının üç haline paralel olarak) üç yol ağzına getirilip süpürülen çöpler de rahimde (regl haliyle) yok olan eski yumurtanın kalıntılarının ; sembolik atılışını temsil eder. Bu sebeple Hekate, Eliade’nin deyişiyle ayın 3 halini “croissance (büyüme), décroissance (küçülen), et disparitio ( kaybolan)”, yani yumurtanın ‘ oluşumunu, bozulmasını ve yok oluşunu temsil eder.

Ayın onaltısında, ay dolunay olduktan hemen sonra kadınlar üç yol  ayırımı olan kavşağa gider, “parlayan şeyler” (amphiphontes)  olarak isimlendirdikleri, üstlerine mumlar takılı, yuvarlak çörekler sunarlardı Hekate’ye. Buradaki amacın, ayın ışığını sürdürmek olduğu vurgulanırdı. Orpheusçu yazılarda ayın fazları çeşitli şekillerde yorumlanmış. Birine göre ay şu şekilde anlatılmış, “Aya ilk üç gün Selene adı verilir, altıncı gün Artemis olur ay; on beşinci günde Hekate.” Bir başka görüşe göre de, “Ay, yerin üstündeyken Selene, içindeyken Artemis, altındayken Persephone’dir.”

Hekate
Hekate

İlkel toplumlardan bu yana, bir ana, üretken ve verimli bir kadınla özdeştirilen Ay’ın, gökyüzünde, tıpkı kadınların aybaşı dönemi gibi, 28 günlük bir döngü geçirdiği biliniyor. Ay, doğduğu andan dolunay dönemine ve daha sonra da yok olup iki veya üç günlük dinlenmeye çekilinceye kadar, tam 28 günlük bir dönem geçirir. İşte bu nedenlerden dolayı kadınların da genellikle 26 veya 29 günde bir adet görmelerine ay hali veya aybaşı hali olarak adlandırılmıştır. Ay 29 günde bir kendini yenilediğinden kadın gibi kabul edilir.

Öte yandan, aybaşı görmenin nedenini aya bağlayan bazı İlkel toplumlar, onu bu konuda aktif rol oynayan bir “erkek” olarak düşünmüşlerdir. Örnek vermek gerekirse, Maorî kabilesi inançlarında, Ay tüm kadınların gerçek kocası,  onlarda düzenli bir şekilde oluşan kanamalara yol açan genç bir erkektir. Gebe bırakmayla ilgili gerçek, ancak babalık toplumsal bir değer ve anlam kazandığı zaman, benimsenir, ama bu eski İnanç tamamen yok olmaz. Nitekim ilkel dillerde Ay’dan (kadınların efendisi) diye söz edildiği tespit edilmiştir. Kadınlar adet dönemlerinin med cezir hali ile yakın bir ilişkisi olduğunu uzmanlar tespit etmişlerdir.

Hekate
Hekate

Anadolu türklerinde Ay’daki döngülerde bazı insanlarda ruhsal değişimler meydana geldiğine inanırlar ve böylece insanlara “Aybastı” veya “Aysar” derler.

Masonik öğretilerde ise ay, tapınaktaki diğer bir ışık kaynağıdır; güneş ile yakın ilişki içindedir. Karanlığın simgelediği bütün olumsuz unsurları, güneşten, yani pozitif bilimden aldığı ışıkla yok eder. Ay batılla, cehalet ile yapılan savaşın bir simgesi olduğu gibi her insanda beraber bulunan iyiliğin ve kötülüğün ve insandaki yaratma gücünün de bir başka simgesi olmuştur.

Ay, büyücülükte güneşten daha fazla yer tutmuştur. Büyü bir zamanlar kadınların elindeydi, dişil enerjinin egemenliğinde olduğu zamanlarda büyücüler hep kadın olarak tanımlanırdı. Şifacıların, cadıların kadın olmaları da bu konuda fikir verebilir. Örnek verilmesi gerekirse birinin gönlünü çalmakta kullanılan, güçlü bir büyü aracıydı.

Ay’ın, çalışmanız için uygun olan bir astrolojik işarette olduğu bir zamanı seçmek güzel bir ipucu olabilir. Ay fazlarını da takip etmekte fayda var. Ay fazları için zaten bir konu paylaşmıştım. Ay takvimi de sitemizin üst kısmında. Güncel bir şekilde ay fazlarını öğrenebilirsiniz.

Astrolojik Ay Aşamaları:

Ay Koç Burcu’nda: liderliği, otoriteyi, yeniden doğuşu, manevi dönüşümü ya da iradesini içeren büyü çalışması için en iyi zamandır. Yüz, baş veya beyin rahatsızlıkları için iyileştirici ritüeller de bu süre zarfında yapılır.

Boğa Burcu’nda: sevgi, emlak, malzeme edinimi ve parayla büyüler çalışmak için en iyi zamandır. Boğaz, boyun ve kulak rahatsızlıkları için iyileştirici ritüeller de bu süre zarfında yapılır.

İkizler Burcu’nda: İyi iletişim, yerleşim, yazışma, halkla ilişkiler ve seyahat için büyüler çalışmak için en iyi zamandır. Omuz, kol, el veya akciğer rahatsızlıkları için iyileştirici ritüeller de bu süre zarfında yapılır.

Yengeç Burcu’nda: Ev ve ev hayatı için büyüler çalışmak için en iyi zamandır. Göğüs veya karnın rahatsızlıkları için iyileştirici ritüeller de bu süre zarfında yapılır.

Aslan Burcu’nda: Otoriteyi, başkalarını güçlendiren, cesareti, doğurganlığı veya doğumu içeren büyü çalışması için en iyi zamandır. Üst sırt, omurga veya kalpte rahatsızlıklar için iyileştirici ritüeller de bu süre zarfında yapılır.

Başak Burcunda: İstihdam, entelektüel konular, sağlık ve beslenme kaygılarını içeren büyüler çalışmak için en iyi zamandır. Bağırsaklar veya sinir sisteminin rahatsızlıkları için iyileştirici ritüeller de bu süre zarfında yapılır.

Terazi Burcu’nda: sanatsal iş, adalet, mahkeme davaları, ortaklıklar ve birlikler, zihinsel uyarı ve karmik, manevi veya duygusal dengeyi içeren büyüler çalışmak için en iyi zamandır. Alt sırt veya böbrek rahatsızlıkları için iyileştirici ritüeller de bu süre zarfında yapılır.

Akrep Burcu’nda: cinsel konuları, güç, psikolojik büyüme, sırları ve temel dönüşümleri içeren büyüler çalışmak için en iyi zamandır. Üreme organlarının rahatsızlıkları için iyileştirici ritüeller de bu süre zarfında yapılır.

Yay Burcu’nda: Yayınlar, hukuki konular, seyahat ve gerçeği için büyüler çalışmak için en iyi zamandır. Karaciğer, uyluk veya kalçanın hastalıkları için iyileştirici ritüeller de bu sefer yapılır.

Oğlak Burcu’nda: Organizasyon, hırs, tanınma, kariyer ve siyasi konular için büyüler çalışmak için en iyi zamandır. Dizler, kemikler, dişler ve cilt için iyileştirici ritüeller de bu zamanda yapılabilir.

Kova Burcu’nda: Bilim, özgürlük, yaratıcı ifade, problem çözme, aşırı duygusal yetenekler, arkadaşlık ve kötü alışkanlıkların ya da sağlıksız bağımlılıkların kırılmasını içeren büyü çalışması için en iyi zamandır. Buzağıların, ayak bileklerinin veya kan hastalıklarının iyileştirici ritüelleri de bu sefer yapılır.

Balık Burcu’nda: Rüya görme, baş düşenlik, telepati, müzik ve yaratıcı sanatları içeren büyü yapmak için en iyi zamandır. Ayak veya lenf bezlerinin rahatsızlıkları için iyileştirici ritüeller de bu sefer yapılır.

 

Keanu MAGI

 

2 YORUMLAR

  1. İnanna bir ay Tanrıçası değil Venüs Tanrıçasıdır, aşk ve savaş Tanrıçası ne de olsa. Ayrıca yazıda geçen Cadıların kadın olması da yanlış bir bilgi, Cadılar hem erkek hem de kadın olabilir.

    • Geri bildiriminiz için teşekkür ederim, düzelttim bahsettiğiniz kısmı. Ancak, erkek cadı olarak bahsettiğiniz tarihte rahip olarak tanınması desek daha mantıklı olabilir. Cadı yani günümüzdeki anlamı olarak kadın büyücülere deniliyor, eskiden de kadınlara denilirdi. Bunu siz de biliyorsunuzdur. Etimolojisine baktığımızda kadınlara denildiğini fakat kötü, ruh cin gibi anlamlara da geldiğini inceledim. Druidlerde Merlin diye sıfat olmuş mesela, rahip sınıfına söylenen bir kelime ama Mecusi’lerde Magi denilmiş. Eril bir sözcük olarak görüyoruz. Yani en azından günümüzde anlamından bahsediyorum, bir cinsiyete ait olmayabilir etimolojisinde çünkü çok farklı bağlantıları da var. Genelde tarihte erkek büyücüler için wizard, sihirbaz, warlock, mage, magician, sorcerer, necromancer, conjurer olarak bahsedilmiş. Elbette aralarında kadınlar da var. Erkek Cadı olarak bahsedilen argümanlar sunarsanız, inceleyebilirim.

CEVAP VER

Lütfen yorum yapınız!
Lütfen buraya isminizi girin