Dört Element ve Ritüellerin Anlamı

Doğu ezoterik geleneğinde oldukça önemli yer tutan elementler yeterince bizler tarafından anlaşılmıyor. Aslında hem grup öğrencilerine hem de meraklı maji öğrencilerine verdiğim tavsiyeler, ve kendimde bir maji öğrencisi olarak üstatlardan aldığım tavsiyeler bu konunun atlanmaması üzerinedir. Elementler için yapılan Küçük Defetme ve Çağırma pentagram ritüelleri maji öğrencileri tarafından genellikle diğer ritüellere geçişte küçük bir basamak olarak görülüyor. Maji öğrencisinin herhangi bir operasyonda başarılı olabilmesi için kendi iç sürecini tamamlaması gerekir yani Dört Element’in ezoterik teorisi atlayacağı bir konu değildir. Düzgün anlaşılan dört element, maji uygulayıcısına operasyonları desteklemek ve temel oluşturmak için gerekli olan majinin iç dinamiklerini hazırlamasına yardımcı olur aksi durumda maji boş kelimeler, işe yaramayan semboller ve hareketlerden ibaret olur. Öyle olmasaydı hadi şimdi bırakalım enerjimizi evrene ve geri dönüşünü izleyelim derdik. Tüm olumlama çalışmaları da mükemmel bir şekilde işleyen evrensel yasalara dönüşürdü. Para isteme paran var gibi düşün deriz majikal düşünce bu şekildedir ama bu çok basit ve yalındır. Olumlu düşünme de buna benzerdir ama yetersiz ve işe yaramazdır. Psikolojik olarak işe yarar ona lafım yok.

Konuya devam edelim, grup ile çalışmalarda özellikle üzerinde durduğumuz bir nokta vardı. Dört sayısının ezoterizmdeki yeri nedir. Dört peki neydi? Dengeydi.  Maji öğrencisi kendi iç dünyasının dengesini kurmalıdır. Dört element, tetragrammaton’un dört harfine,  tarotun dört suit kartına, yaşam ağacında sefirotlara ve yollara, dört yöne, dört meleğe, kabalanın dört alemine vs. karşılık gelir.

Farklı ve popüler ekoller; özellikle son günlerde yükselen paganlar ve vikanlar elementlerle duygusal bağlar kurmanın önemi üzerinde dururlar. Grup çalışmalarında bunun alternatif bir yol veya hazırlık aşaması olabileceğini düşündüğüm için denemekten çekinmedim. Oldukça basit olduğu için kolaylıkla uygulanabilir olması etkili olabilirdi ancak deneyimlerim veya deneyenlerin üzerinde gözlemlediğim etki beklediğim gibi değildi veya yanılıyor olabilirim. Ancak maji için veya yüksek maji  öğrencisi için kendisini motive etmeye yarayan ufak bir çerezden başka bir şey değil.

Öyleyse yüksek bir maji temelinin içinde Dört element’i nasıl anlamalıyız?

Ezoterizmde genel olarak bilindiği gibi maddenin dört halini göstermek için kullanılan ateş, su, hava ve toprak tamamen semboliktir. Maddenin sıvı hali su ile, enerji, ışık, elektrik vb ateş ile, gaz hali hava ile, katı hali toprak ile gösterilmiştir. Biliyorum yeni bir şey söylemiyorum.

O zaman şöyle diyelim dört element bilincin iç süreçleri ve durumlarıdır. Bu söz üzerine ilerleyelim.

Kabala mistisizminde tanrının söylenmesi yasak ismi olan Tetragrammaton’un dört harfi yod-heh-vav-heh yaratılışın özünü simgeler. Tanrı bilincin özüdür. Dört harfin doğru kombinasyon ile bir araya getirilmesi yaratılışı gösterir ve doğru kombinasyonu uygulayan kişi yaratma gücüne sahip olur. Ancak ezoterizm açısından bakarsak bu mitsel masalın(masal dememe Hristiyanlar veya Museviler kızacak) içine saklanan başka bir gerçeğin olduğudur.  Sırası ile harfler ateş hava su ve toprağı simgeler. İki tane “heh” var diyecek meraklı öğrencileri bekliyorum : )

Bu makale ile maji öğrencisi için Dört element’in tamamen anlaşılabilir olması mümkün değil. Eğer öyle olsaydı gerçekten sihirli olurdu. Ancak elimden geldiğince daha anlaşılabilir olması için ipuçları verebilirim.

dört element
                                    4 element

Toprak Elementi

Dört element’ten toprak elementini anlamak için uygun anahtar tezahürdür.  Toprak, gerçekten gerçekleştirdiğiniz olağanüstü(doğaüstü değil) şeyleri temsil eder. Duyularınızla algılayabildiğiniz yapabildiğiniz şeylerdir. Majisyen teorik bilgiyi pratiğe döktüğünde toprak ile çalışır. Majikal şeyler yapmayı bilmek, tılsımlar hazırlamayı bilmek başka bir şeydir yapmak başka bir şeydir. Teori pratiğe döküldüğünde başarılı olmak için, yani majide başarı diğer elementleri ahenkli bir şekilde harmanlayarak toprak ile buluşturmada yatar.

Toprak kuvvetlidir, istikrarlıdır ve dayanıklıdır. Toprağı düşünürken bu temeller üzerinden düşünün. Toprak ile uğraşmak efor ister, ciddi bir disiplin gerektirir. Birden gerçekleşmez ama zamanla şekil alır. Bir inşaat veya bir tarlanın hazırlanışını düşünün. Birden olmaz. Toprak meditasyonunda disiplinli bir programın sürekli tekrar edilmesi gereklidir. Bir müzik aletini çalmayı öğrenmek gibi adım adım ustalaşırsınız. Batı geleneğinde her gün belirli bir program içinde küçük pentagram ritüelleri ve orta sütün ritüeli yapılır. Adım adım ustalaşmak, anlamak için. Bu ritüelleri ilk başta yapamayacaksınız önemli değil. Kimse ilk başta yapamaz. Belirli bir disipline oturtamazsınız. Başlangıçtaki beceriksizliğinize rağmen devam edin. Zamanla oturacak ve nihayetinde ustalık gelecektir.

Hava Elementi

Dört element’ten hava yokken toprakta hiçbir şey yeşermez. Hava entelektüel bir elementtir ve majikal bilginizi sembolize eder. Toprak pratikte neler yaptığınızı ve yapabileceğinizi gösterir, hava teoriyi harekete geçiren, besleyen, yönlendiren bilgidir. Havayı daha iyi anlayabilmeniz için anahtar kelime sestir. Kullandığınız kokular tütsüler hava elementi içinde size bilgi aktarır. Anahtar kelimenin doğru formülde yerini bulması içindir.  Tüm majikal yazılı formüller sadece içimizden okuyarak harekete geçmez. Ancak seslendirmek için bilmek gerekir. Hava elementini daha iyi anlamak için bilmeniz gerekir.

Su Elementi

Dört element’ten su elementi yüksek güçlerin sizinle iletişim kurabileceği ve enerjilerini kanalize edebileceği bir iç alıcılık durumunu sembolize eder. Su elementi ile çalışılırken hayal etme, imgeleme, imajinasyon kelimeleri kullanılıyor. Ancak bu oldukça zor bir eğitimdir. İmgeleme sadece hayal etme değildir. Su bilinci, hayal ederken kullandığımız yetiyi kullanır ancak majisyen onu daha disiplinli bir hale getirir. Majisyen doğru imgelenecek bir olayı doğru formüller arasından seçtiği sembollerle birleştirir, daha sonra bunları ritüelle uyarılmış, hayal gücünün dalgalı suları içine bırakarak, ilgili görüntülerin kendi bilinçlerinin ortaya çıkması için bekler. Önceden seçilmiş imgeler üzerine yoğunlaşıp beklerken kendiliğinden ortaya çıkan diğer şeyler sudaki büyülü elementin özüdür. Hayal etmeyi sadece görselle sınırlamak su elementinin özüne ulaşmanızı engeller. Sadece görsel hayal edilmez, tat, koku, ses, zevkler tüm duyumlar hayal edilebilir.  Bu tür ritüeller ancak doğru yapıldığında  (toprak elementini ihmal etmeden) ve anlamları ve amaçları bilinerek yapıldığında (hava elementi unutulmadan) etkili olacaktır.

Ateş Elementi

Dört element’ten ateş imgeleme gücünün yaratıcı güce dönüştüğü elementtir. Ateş diğer elementler gibi durağan veya belirli bir formda değildir. Yok edici olabileceği gibi tam tersi soğuması ile diğer elementlere dönüşebilir. Tek başına kontrolsüz bir yaratıcılığı ve yok ediciliği simgeler. Eskilerden bir söz vardır majisyen su ile ateşi inşa eder. Ateş elementi çalışılırken duyuların ötesinde algılar ve şuur açıklığı gereklidir. Su bilincinde imgeleme yaparken belirli şeyleri hissetmek görmek o anı yaşadığını hayal etmek yeterlidir. Ateş bilincinde artık o anı yaşıyor gibi hissetmezsiniz o anın içine girersiniz. Bu biraz rüya görmek gibidir. Ateş bilinci açıldığında bir kanaldan güçlü bir akım akmaya başlar. Majisyen bu akımı kendisi ile kanalize etmeyi öğrenir. Ateş bilinci majinin temel bilincini de oluşturur. Enerjiyi önce kendine çekersin sonra istediğin hedefe yönlendirirsin. Ayrıca majisyen bilir ki ateşe şekil  vermek için diğer elementler gereklidir ve ateş halinde şekle girmez. Tüm yaratım süreci bu şekildedir.

Sonuç olarak verilen ritüellerin, yapılması istenilen çalışmaların bir amacı vardır. Majisyen daha yüksek güçleri ortaya çıkararak ve etkileşime geçerek; kendi bilincinde şekil vererek, imgeleyerek; öğrendiği formülleri, sembolleri uygulayarak ve seslendirerek; meditasyon ve ritüelini gerçekleştirir.

Simam Melammu

2 YORUMLAR

  1. Merhaba imajinasyonda görüntülerin 3d olması için imgelenen yerin veya nesnenin olduğu alana bilinci taşıyabilmenin bir metodu var mı acaba ?

    Yoksa bu kendiliğinden zamanla gelişecek bir özellik midir ?

    Bu konuda çok zorluk çekiyorum. Bir yol gösteren olursa sevinirim.

CEVAP VER

Lütfen yorum yapınız!
Lütfen buraya isminizi girin