Büyü kelime anlamı olarak doğaüstü varlıkların yardımıyla ya da doğada bulunan gizli güçlere söz geçirmek için yapılan çalışmalara denir. Kelime kökenine baktığımızda en eski kaynaklarda, bögü “sihirbaz, büyücü, bilgin, bilge ” [ Uygurca (1000 yılından önce) ] büğü “aynı anlamda” [ Codex Cumanicus (1300) ] büğü “sihir, büyü” [ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco (1533) ] olarak geçmiş, eski türkçede bögü sözcüğünden evrilmiştir. Magic büyü olarak bilinir. Magus,magick, mag gibi kelimelerle de eşdeğerdir.

Büyü ritüel yapılarak gerçekleştirilir. Ritüel demek hareket ve davranışlardır. Bir nevi roldür. Mitlerle yakından ilişkilidir. Ritüeller genelde mitlere dönüştürülür. Ritüelin olduğu yerde mit vardır. Genel olarak mitler ritüelin prosedürünü açıklar. Ritüelin devamını da açıklayabilirler.

Büyü kötü müdür iyi midir şeklinde aynı sorunun türevleri sık sık sorulmaktadır. Bir kılıcın savunma için kullanılması ve aynı zaman da cinayet için de kullanılması örneğine benzetebiliriz. Bir bıçak kurban kesmede de kullanılabilir, et yiyebilmek için kesmek gerekiyor. Ama cinayet de işleyebilirsiniz o bıçakla. Einstein’in çok ünlü bir sözü vardır,  “Ben atomu insanlığa hizmet etmek için buldum. Onlar bomba yapıp birbirlerini yok ettiler.(5 Mayıs 1930’da İngiltere Tıp Akademisinde “En İyi Doktor” Ödülünü alırken). Görüldüğü gibi niyet çok önemlidir.büyü

Büyü kültürü çok  geniş bir içeriğe sahiptir. Bir çok kültürün kendi büyüleri vardır, kendine has sistemleri mevcuttur. Kimileri bitkilerle büyüler yapar, kimileri hayvanlar kurban ederek büyüler yapar kimileri de farklı sembollerle çalışıp büyüler yaparlar. Çeşitli enerji türleriyle büyü aktif olarak kullanılabilir.

Hititlerde  insanlar genellikle günahkâr, tanrılar ise cezalandırıcıydı. İnsanlar işledikleri günahların kefaretini hastalıklarla, felaketlerle, ödüyordu. Bunlardan kurtulmak için tanrıları sürekli memnun etmek zorundaydılar. Kötülüklerden korunmanın yolu ise büyü idi. Buna da yapılış amacına göre ak ya da kara büyü denmiştir. Hitit kanunlarında, “eğer bir kişiyi biri arındırırsa (ayinden) kalan şeyleri de yakma yerine götürsün, eğer birinin ekin alanına ya da evine götürürse büyü(dür) (ve) kral yargı(lar)” ya da “eğer özgür bir adam bir yılanı öldürürse ve başka bir (adamın) adını söylerse bir mina gümüş versin ve eğer bir erkek köle (ise) o ölsün” veya “eğer kilden bir insan suretine birisi biçim verirse (bu) büyü(dür) (ve) kral yargı(lar)” şeklinde ifade edilmiş ve zarar getiren büyüleri kara büyü olarak nitelendirmiş ve yasaklamıştır. Yapan da kralın mahkemesinde yargılanacağı açıkça ifade edilmiştir.

Hititlerde büyünün yapıldığı durumlar şunlardı: baş ağrısı, öksürük, ses kısıklığı, göz hastalıkları, yaralanma, sarılık, ağız hastalıkları, iç hastalıklar, su toplama, uykusuzluk, kalp krizi, depresyon, kısırlık, kabus görme, endişe hali, dayak yeme, doğum ve hamilelikteki sorunlar, büyü yüzünden çocuk düşmesi gibi çeşitli hastalıklar; halk, ordu ve hayvan sürüsü içindeki salgın; büyü ve yalan nedeniyle ölüm; kral, kraliçe ve kraliyet ailelerinin ölümü; DGAZ.BA.A.A.A.’nın kötülüğünden arınma; yalan, cinayet işleme, şiddet uygulama, büyü, dedikodu, lanet, mezara saygısızlık, ensest ilişkiler; beşikteki bir kız bebeğin yerini değiştirmek gibi suçlar; kral ve kraliçenin öfkesi, kralın ölümünün tahmini, ruhlara danışma, kral ve kraliçeyi arındırma, evleri, tapınakları, şehirleri ve insanları arındırma, tahta çıkma, inşaat tapınak onarımı, bebeği emzirme, özel bir bitki ile kişiyi kutsama, yeni doğmuş bebeğe ad koyma gibi insani duygular ve faaliyetler; aile bireyleri arasında çekişme, arkadaşlar arasında kavga, büyüklere karşı itaatsizlik gibi kişiler arası sorunlar; birliğin önünde yemin etme, bir serfe başlama, bir seferden zaferle veya yenilgiyle dönme gibi askeri koşullar; vekil tayin etme toprak büyüsü, kişisel tanrıların büyüsü, insanlara karşı tanrıların öfkesi, kült uygulamalarındaki hatalar, Güneş Tanrısı’na karşı işlenen suçlar, Kara Tanrıça’nın rüyada görülmesi, kültün genişletilmesi, Fırtına Tanrısı’nın heykelinin dikilmesi, tanrıları çağırma, ağız yıkama, bir kısmı Hattice yazılmış Hatti Tanrılarını büyüleme gibi kült ve dini uygulamalar; fırtına, gök gürültüsü, şimşek, ay ve güneşin işaretleri, depremler, üzüm bağlarının verimsizliği, çekirgelerin ürünlere zarar vermesi gibi doğal olaylar; hayvanların çiftleşmesi gibi pek çok durumda büyüden yararlanılmaktadır.

Görüldüğü üzere benzer bir çok sorunun günümüzde de muska, tılsım gibi araçlarla çözümlemeye çalışılır. Tanıdık gelmiştir sizlere de. Bugün internette falanca sıkıntı için falanca dua zikir öneren çok yazı dolaşmaktadır. Çoğu asılsızdır, matbaa kitaplardan aşırılmıştır. Bilgiler ortaya saçıldığı gibi bilgi dezenformasyonu ile birlikte değersizleşmiş ve yanlış hurafelerin sürekli güncellenmelerine sebebiyet vermiştir. Ama artık bilim geliştiği için tıp geliştiği için bu tür sorunlara günümüz bilgisi  ile çare bulmak en doğru davranış olacaktır.

Keanu MAGI

 

CEVAP VER

Lütfen yorum yapınız!
Lütfen buraya isminizi girin