Ay’ın Büyücülükteki Yeri

Ay, eski çağlardan beridir bir çok inancın taptığı, önemsediği bir simge olmuştur. Aynı zamanda insanlık tarihinde zamanı saptamak için kullanılan ilk gök cismidir. Ay fazları ile birlikte mitolojide önemli sembolik anlamlara sahiptir. Ay dişil enerjiyi simgelediği gibi Tanrıça’yı da simgelemiştir bir çok inançta. Lakin bazı inançlarda ise eril enerjiyi de simgelediği olmuştur. Arap mitolojisinde, Anadolu’da ve Mezopotamya’da Sin tanrısı ay ile ilişkilendirilmiştir. Hatta bizim dilimizde de “Aydede” olarak anılması da ilginç bir gerçektir. Ay, geceleri o muazzam ışığıyla rehberlik etmiş, yıldızlar da yoldaşlık etmiştir.

Albertus Magnus Ay için şöyle der: “Diğer bütün gezegenlerin onun yanından geçen etkilerinin taşıyıcısıdır. Ay vücuttaki akışkanlan kontrol eder, gözyaşlan, lenf akıntılan, adet görme ve döngüsü, göğüsler, göğüs sütü, üretim çemberi, çocuk doğumu ve verimlilik. Ay duygusal tepkilerimizi ve bunların vücudumuza etkilerini gösterir. Ay mideyi kontrol eder. Bilindiği gibi bu bölüm şehvetle olduğu kadar adet öncesi gerilim ya da fazla kanama, kramplar, tıkanmalarla, duygusal dengesizlikle direkt olarak yansıyan adetsel çemberden de etkilenir.”

16.yy’da cadı avının revaçta olduğu bir dönemde yazan Ficino, Ay hakkındaki çağdaş bilgiyi anlatır. Ay’ı kuruluktan ve soyutluktan uzak deneyimsel, duygularla ıslanmış, gezegenlerin en nemlisi olarak tanımlar. Ay’ın daha çok doğa ve bedenle ilgili olduğunu, bahçıvanların onun döngüsüne göre ekim yapmalarını ileri sürer. Ay büyümeyi ve yok olmayı ifade eder. Ficino iyi zamanlama ve vücut ile ruh hakkında tam bir kontrol sağlayan bu hızla ilerleyen gezegeni dikkatle izlememizi buyurur.

Yeni ay üç çeyreğe kadar gençliği ve yeni başlangıçları ifade eder, üç çeyrek ergenliği ve olgunluğu, dolunaydan ikinci çeyreğe kadar olgunluk ve yaşlılığı, son çeyrek yeni aya dek ölümü ve çürümeyi anlatır. O zaman Ay’ın değişimleri bizim değişimlerimizi ve yaşamın dinamiğini etkiler; doluluk, yenilik, büyüme, küçülme, ölüm. Ficino, Aysal ruhu şöyle anlatır: “Bir ejder ya da boğa üzerinde, boynuzlu, kafasında ve ayaklarının altında yılanlar olan genç bir kadın”.

Tarihte Ay’la özdeşleştirilen tanrılardan bazıları şunlardır:

Aah Mısır Ay tanrısı olarak geçer.

Amar-Tudda Akad Ay tanrısı olarak bilinir.

Artemis Yunanlıların en büyük tanrılarından biridir. Selene’den önceki Yunan Ay tanrıçası. Güneş tanrısı Apollo’nun kızkardeşi. Romalıların Diana’sı.

Asherah Kenanlıların Ay ve bereket tanrıçasıdır.

Ashtoreth Fenikelilerin Ay tanrıçası. Babil tanrıçası İştar’ın adının uzatılmış hali olabilir. Ashtoreth ve İştar bazen Venüs gezegeniyle eşleştirilirler. Ashtoreth Roma ve Yunan tanrıçası Astarte ile özdeştir.

Astarte Grek ay tanrıçası. Astarta “gökyüzünün kraliçesi” demektir.

Ataensic Kızılderililerin Ay tanrıçasıdır.

Kibele eski Ay tanrıçası. “Yüce Ana”. Eski Roma tanrıçası Ceres ile özdeştir.

Demeter Yunanlıların en büyük tanrıçalarından biri. Tarımın ve Yeryüzünün tüm meyvelerinin koruyucusu olarak bilinir. Romalılar ona Ceres derler.

Diana eski İtalyan tanrıçadır. Yunan Artemis ile özdeştir.

Elat Bir Arap Ay ve bereket tanrısıdır. İlat da denir.

En-zu erken dönem Sümer Ay tanrısıdır. Anlamı bilginin efendisidir, çünkü Ay kanalıyla yılı düzenliyorlardı.

Freyr Norveç ve İsveç’te verimlilik ve Ay tanrısı.

Hekate, gizemli bir Yunan ilahı, bir Ay tanrıçası, aynı zamanda yeryüzü tanrıçası olarak düşünülmüştür. Hecate ile detaylı yazılmış  Hekate: Üç Yüzlü Tanrıça yazımıza göz atabilirsiniz.

Hurakan Erken dönem Kuzey Avrupa Ay tanrısı ve fırtına tanrısıdır.

İsis Mısır tanrıçası, Osiris’in karısı, Horus’un annesidir.

İstar Sümar-Akad Ay tanrıçasıdır. Daha sonraları Venüs’le ilişkilendirilmiştir. Ancak Fenikeliler ve Suriyeliler için Ay özelliklerini korumuştur.

Itzamna Maya Ay tanrısıdır.

Juno Ay ve Yeryüzü tanrısıdır. Gökyüzünün Kraliçesi. Hera’ya özdeştir.

Khonsu Mısır Ay tanrısıdır.

Lamga Fırat’ın Ay tanrısıdır.

Lebhana-Leukothea Pers Ay tanrıçasıdır.

Lucina antik Roma Ay tanrıçasıdır.

Luna Yunan Ay tanrıçası, Selene ile özdeştir.

Mani antik İskandinav Ay tanrıçasıdır.

Metztli Aztek Ay tanrıçasıdır.

Na-an-nar (Nannar) Fırat Ay tanrısıdır. Boynuzu güçlü bir Güçlü Boğa biçiminde resmedilir. Boğa ile bağlantılı ay tanrısı veya tanrıçası düşüncesi buradan Hindistan’a ve uzak Batı’ya yayılmıştır.

Parvati Hinduların Ay tanrıçasıdır.

Selene Yunan ay tanrıçasıdır, daha sonraları Artemis’e eş tutulmuştur.

Shing-Moo Çin Ay tanrıçasıdır. Göklerin Kraliçesi.

Sin Arap mitolojilerinde, Anadolu’da ve Mezopotamyada Tanrı ismidir.

 

Büyücülükte dikkate alınması gereken bir nokta da Ay’dır. Ay’ın enerjisel etkisi dünyamıza etkisi büyüktür. Ay gezegenin fazları büyü çalışmalarında önemli bir rol oynar. Ay döngüleri ile uyum içinde olmanız olumlu bir katkı yapar ve sizi bir adım daha öteye taşır. Ay fazları ile birlikte çalışmak büyü çalışmalarınızda garantili sonuçlar getirmesini sağlar. Yeni ay, Büyüyen Ay, dolunay, küçülen Ay ve karanlık Ay olmak üzere  5  evreye sahiptir. Bazı büyü öğretilerinde 4 faz hatta 8 faz kullanılır. Astrolojide ise 8 faz kullanılır. Yeniay,  Hilal, İlkdördün, Kambur Ay, Dolunay, Sönen Kambur Ay, Sondördün, Balzamik Ay olarak 8 faza ayırabiliriz. Lakin yazıda 5 faza değineceğim. 5 faz yeterlidir. Her evrenin veya fazın belli bir büyü uygulamaları ve temel noktaları olmakla birlikte bunları öğrendiğiniz, bir çok çalışmanızda niyetinize göre başarılı sonuçlar alacaksınız.

Ay’ın Fazları

Ay Fazları
                                                                           Ay Fazları

Yeni Ay

Yeni Ay, Ay evresinin başlangıcıdır. Bu evre, “Karanlık Ay” evresinin son günü başlar. Ertesi akşam, gökyüzüne dikkatle baktığınızda batı yönünde çok ince bir hilal görebilirsiniz. Arap geleneğine göre bir şey yaparken yeni ay görürsen doğru şeyi yapıyorsundur. Yeni ay iyi bir işaret, karanlığın ardından görülen umut ışığıdır. Bu fazda yeni başlangıçlar ile alakalı, doğum ve gelişim için büyüler yeni ay evresinde yapılmalıdır.

Büyüyen Ay

Büyüyen Ay, bilimsel olarak Ay’ın ilk dördün ve ikinci dördün fazlarıdır. Her akşam, güneş battığında gökyüzünün batı tarafında Ay’ın giderek büyüdüğünü görebilirsiniz. İkinci dördüne yaklaştıkça, gökyüzünde doğuya doğru bir saat yükselir. Çok eskiden beridir, Ay’ın büyüme evresinde olumlu şeyler ve yapılacak, hedefleri çekmek için “artırıcı” büyüler yapılabilir. Olumlu hedeflerden bahsedecek olursak, doğurganlık, yaratıcılık, sağlık, şifa, refah, zenginlik, mutluluk, aşk ve sevgi sayılabilir.

Dolunay

Dolunay, tam gün batımında doğuda yükselir. Dolunay evresi, bilimsel olarak dolunaydan bir önceki gün, dolunayın olduğu gün ve bir sonraki gündür. Dolunay yücelme, meyvelenme ve kutlama, apaçıklaşma ve aydınlanma zamanıdır. Çok yoğun bir enerjili evredir. Bu sebeple, sizi engelleyen,duraklatan etkilerden kurtulmak için büyüleri bu evrede yapabilirsiniz. Aslında Dolunay, her niyet, amaç için uygun bir fazdır.  Ayışığını arınmak ve büyülü şeyler için güç toplamakta kullanın. (Tarot kartlan, asalar, Ayün kadehleri, vb…) Dolunay meditasyon ve yansıma algılama gücü arttığından kendi içine dönmek için iyi zamandır. 

Küçülen Ay

Küçülen Ay, Dolunaydan bir sonraki gün başlar, üçüncü dördün ile son dördünü kapsar. Ay, her akşam doğuda biraz daha yükselir ve biraz yamuk görünmeye başlar.Geceler ilerlerken, Ayın sağ tarafı biraz küçülmeye başlar. Rahatsız edici enerjilerden ve olumsuz durumlardan kurtulmak için bu fazda büyü çalışmaları yapabilirsiniz. Bir takım sıkıntılardan uzaklaşmak veya “azaltmak” için bu fazda yapılması gerektir. Ay küçüldükçe “sorun” da küçülür.  Bu faz  hastalıkları, yorgunluğu veya korkuları uzaklaştırmak için uygun bir fazdır. Hayatınızdaki ve evinizdeki olumsuzlukları gidermek için bu fazda büyü çalışmaları yapabilirsiniz.

Karanlık Ay

Bilimsel olarak, bu evre son dördün döneminin son iki günü ve yeni Ay’ın başlangıç günüdür. Bunlar, Ay’ın gökyüzünde görülmediği zamanlardır. Yıllar boyunca çeşitli kitaplarda bu dönemin tehlikeli olduğunu ve bu dönemde büyü yapılmamasını önerdikleri de olmuştur. Bu yanlış bir önermedir. Bu fazda olumsuz durumları defetmek için büyü çalışmaları yapılabilir. Korunmak için büyüler yapılabilir. İstenmeyen enerjileri, istenmeyen kişileri defetmek için de bu fazda çalışma çalışma yapılması doğru bir seçenek olur. Karanlık ay lanetleme çalışmaları ve büyü yapmak için potansiyel bir vakittir. Karanlık Ay sizi ölümcül bağlardan kurtarıp eski, unutulmuş benliğinize bağlar. Bunu sizi takıntılardan, saplantılardan, zorlamalardan kurtarmak, sizi ezen korkuyu anlayarak baltaları gömmeyi sağlamak ya da son bir kurtuluş için yapar.

Karanlık Ay’da hatırlamak yerine unuturuz ve sonunda Yeni Ay gelir. Karanlık Ay, kanın, ölümün, içimizde ulaşılamayan olanın; derin, karanlık, bilinmeyen güçlerin; düşlerin ve kehanetlerin, lanetlemelerin ve kötülüğün; zamanıdır. Karanlık Ay’la ilgili olanlar, Kara Tanrıça, Kali, Hekate, Lilith; yeraltında hüküm süren Morgana, iskandinavyalıların  Heli Mel; döl yatağı, mağara, çukur, kaynak, kuyu demektir. Eski Çin Bilgelik Kitabında I Ching şöyle der: ” Kaynak değişmez; ne azalır, ne çoğalır. Hayatın tükenmez kaynağı, suların en koyu ve derin olanı, en korkutucu ve gizli olan, yaşamın kaynağı ve ölümün işçisi, Karanlık ay; yaşamın ve ölümün sırrını öğrenmemiz için bizi zorlar ve bu iki ilkeyle yüzleştirir.”

Bu linkten güncel bir şekilde ay takvimine ve ay fazlarına ulaşabilirsiniz.

Ay Takvimi ve Ay Fazları – Moon Calendar and Moon Phases

 

2018 Ay Fazları Takvimi

 

2018 Ay Fazları Takvimi
                                                                   2018 Ay Fazları Takvimi

Keanu MAGI

CEVAP VER

Lütfen yorum yapınız!
Lütfen buraya isminizi girin